Priser og praktisk informasjon

Dersom du er interessert i å kjøpe ett eller flere kurs er det følgende priser som gjelder:

Kurs for ungdomsarbeidere

5500 kroner for medlemmer
8000 kroner for ikke-medlemmer

Kurs for ungdom

1-dags kurs
5500 kroner for medlemmer
8000 kroner for ikke-medlemmer

Ta kontakt dersom dere ønsker pris for kurs over flere dager.

Utgifter som kommer i tillegg er:

  • Utgifter tilknyttet kursholderes reise og kost. Dersom det er behov for at kursholderen må overnatte, kommer også utgifter til hotell og et kosttillegg på 250,- pr døgn.
  • Eventuell leie av lokaler for gjennomføring av kursene. Det er vanlig at de som bestiller bruker egne lokaler.
  • Enkel matservering. Dette ordner kursbestiller selv.

Vi har hatt gode erfaringer med å gjennomføre kursene også for andre enn ungdomsarbeidere, som for eksempel ansatte i skolevesen, og andre som ønsker å jobbe med ungdom. Kursopplegget er fleksibelt og vi foretar gjerne nødvendige justeringer for å tilpasse kursene akkurat deg og dine behov.

 

 

 

 

03.02.2022