Gratis kurs for ansatte i fritidsklubb

Mat er viktig for mer enn å dekke behovet for energi og næringsstoffer. Gode måltidsopplevelser betyr mye for trivsel og sosialt miljø – og gir rom for matglede.

For mange ungdommer er fritidsklubben en viktig møteplass hvor de tilbringer mye tid sammen med jevnaldrende. Fritidsklubber har ofte tilbud om mat og drikke, og en stor andel av ungdom spiser på klubben. Det er derfor viktig å tilrettelegge for et mattilbud som er sunt og fristende, og som gjør det enkelt å ta sunne valg og etablere gode kostholdsvaner.

Mat er også viktig for mer enn å dekke behovet for energi og næringsstoffer. Gode måltidsopplevelser betyr mye for trivsel og sosialt miljø – og gir rom for matglede.

Ansatte i ungdoms- og fritidsklubber i Trøndelag inviteres til en fagdag med fokus på hvordan man enkelt kan legge til rette for et sunt og godt mattilbud og samtidig redusere matsvinn. Her blir det faglig påfyll, praktisk inspirasjon, erfaringsutveksling og god anledning for nettverksbygging.

Fagdagen arrangeres av Unge Kokker i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

16.01.2019