Gratis kurs for ansatte i fritidsklubb

Fritidsklubben er en viktig arena for folkehelse. Vi vet at 93% av Norges fritidsklubber har kjøkken og 84% har mataktiviteter.

Vi  ønsker å bidra med bevisstgjørende arbeid innen kosthold, psykisk og fysisk helse, samt miljø med fokus på økt forståelse rundt viktigheten av å redusere matsvinn.

Gjennom prosjektet Smart mat ønsker vi å bidra med et kunnskapsløft i fritidssektoren når det gjelder sunn mat. De fleste fritidsklubber står daglig overfor problemstillingen med små matbudsjetter og mange ungdommer på besøk. Vårt mål er at dere som ungdomsarbeidere og ansatte i fritidsklubb tar med dere metoder og kunnskap hjem til deres fritidsklubb om hvordan lage billig og sunn mat sammen med ungdom. Etter kurset kan dere formidle det dere har lært til medansatte, og bruke tilegnet kunnskap til å organisere mataktiviteter på klubbkvelder.

Unge kokker, Ungdom og Fritid, Røde Kors og 4H Norge har inngått samarbeid om et nasjonalt løft innen mat og folkehelse blant barn og unge. Prosjektet kalles Smart mat og støttes av Gjensidigestiftelsen.

Påmeldingslenke kommer.

25.09.2018