Stopp hatprat

Hatprat er vanlig både på nett, skolegården og i fritiden. Mange ungdommer blir påvirket eller gjentar selv hatpraten.

Hvordan kan du som jobber med ungdom håndtere hatprat og endre holdninger?

Bookmarks er Europarådets håndbok for forebygging av hatprat på nettet gjennom menneskerettighetsopplæring, og gir deg verktøy for å endre holdninger, bygge kunnskap og utvikle ferdigheter. Håndboken kan brukes både på uformelle arenaer og knyttes opp mot aktuelle kompetansemål i skolen. Les mer om Bookmarks her.

Alle deltakere vil få utdelt et fysisk eksemplar av Bookmarks på norsk til odel og eie samt et forslag til workshopsopplegg som de kan gjennomføre med ungdommer etter kurset.

Workshopen blir arrangert av Stopp hatprat, Ungdom og Fritid og Lyngdal kommune. Kursholderne har erfaring i bruk av Bookmarks og workshops med ungdommer, samt kursing av lærere og ungdomsarbeidere. Samlingen varer i fire timer, hvor vi går igjennom håndboken og hvordan den kan brukes, vi prøver noen øvelser og reflekterer rundt hvordan man kan bruke disse med ungdom.

Deltakerne vil få et enkelt bevis på deltakelse som oppsummerer hva de har gått igjennom på og lært på kurset.

*Reisedekning:

Det gis reisedekning for deltakere på kurset for de som ønsker dette så lenge budsjettet holder. Det skal alltid velges rimeligste reisevei(fly/buss/tog). Det dekkes opp til 500 kr for deltakere fra Østlandet, 1000 kr for deltakere Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim, og opp til 2000 kr for deltakere fra Nord-Norge og fra distrikter med særlig dyre forbindelser. Obs! Vent på bekreftelse før du bestiller reise.

Deltakerne må selv legge ut for reise. Det er en forutsetning at deltakerne selv sørger for å ha med alle kvitteringer de skal ha refundert (kjøp tur og returbillett) til konferansen. Refusjonsskjema blir sendt ut i forkant og vil være tilgjengelig på møtet. Skjema sendt inn etter møtet vil ikke bli refundert, men eventuelt gjenstående kvitteringer fra lokaltransport fra f.eks. flyplass kan ettersendes dagen etter møtet per epost.

26.04.2018