Kommunikasjon

– når ting blir vanskelige

Varighet: 5 timer

Hvordan danne gode relasjoner, avhjelpe konflikter og skape gode samtaler. Dette kurset handler om kommunikasjon og konflikthåndtering. Kurset vil vektlegge kommunikasjon som en motstandsdempende faktor. Et praktisk rettet kurs med mange øvelser. Innføring i motiverende samtaleteknikker.