Bli med på kurs

Meld deg på kurs i menneskerettighetsopplæring for et mer inkluderende samfunn.

3.– 6. juni 2019 kan du være en av 20 lærere, ungdomsarbeidere og ungdomsledere på nasjonalt kurs i menneskerettighetsopplæring i Narvik.  Her får du verktøy til å forebygge hatprat med ungdom gjennom menneskerettighetsopplæring. Kurset organiseres av Stopp hatprat og Narviksenteret i samarbeid med Europarådet og bidrar til å aktualisere utfordringer og spørsmål knyttet til menneskerettigheter i Norge i dag.

Om kurset

Over de fire kursdagene vil du lære å bruke og tilpasse øvelser fra Compass og Bookmarks, som er håndbøker i menneskerettighetsopplæring utviklet av Europarådet. Bookmarks har et særlig fokus på forebygging av hatprat på nettet og håndbøkene kan brukes både på uformelle arenaer og knyttes opp mot aktuelle kompetansemål i skolen.

Kurset baserer seg på deltakende metoder og faglige ressurser fra håndbøkene. Deltakerne vil få dele erfaringer og utfordringer, bevisstgjøre seg egne holdninger og verdier og selv oppleve hvordan det er å delta i menneskerettighetsopplæring, for selv å kunne bedre veilede ungdomsgrupper hjemme. Deltakerne vil selv planlegge og prøve ut en oppfølgingsaktivitet/øvelse som de kan gjennomføre etter samlingen med støtte fra kursholderene.

Deltakerprofil

Vi søker deg som arbeider med ungdom regelmessig i hverdagen og minst annenhver uke som for eksempel lærer, ungdomsarbeider eller ungdomsleder (frivillige eller ansatte). Du kan gjerne ha erfaring med å jobbe med ungdom og holdninger fra før.

Vi søker deg som vil

  • lære mer om menneskerettigheter og menneskerettighetsopplæring
  • bruke menneskerettighetsopplæring som en del av sin praksis og arbeid med ungdom.
  • holde oppfølgingsaktiviteter basert på menneskerettighetsopplæring med ungdom
  • kan ha interesse av å ta del i praktikernettverket for menneskerettighetsopplæring mot hatprat

Vi oppfordrer alle til å melde seg på uavhengig av kjønn, seksualitet, religion, minoritetsbakgrunn og funksjonsevne.

28.03.2019