Kurs i motiverende samtale

Vil du bli bedre til å etablere og styrke relasjonen til ungdommene på klubben? Vi holder kurs i motiverende samtale.

Temaet for fagdagen er en innføring i metodikken motiverende samtale. Kurset er spesielt tilpasset ungdomsarbeidere på åpne møteplasser.
Ungdom og Fritid jobber for å heve kompetansen både blant ungdom og ungdomsarbeidere. Dette er et viktig arbeid både med tanke på å myndiggjøre ungdom i sine egne liv, og med tanke på at fritidssektoren skal kunne møte nåværende og fremtidige utfordringer.

Motiverende samtale defineres som en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon og engasjement i forhold til å gjøre endringer.Det legges grunnleggende vekt på etablering av en trygg relasjon og empatisk lytting – evnen til å ta den andres perspektiv – som forutsetninger for god kommunikasjon rundt vanskelige og sårbare tema. Den empatiske lyttingen ligger til grunn for å hente frem og forsterke endringssnakk – her ligger kjernen i Motiverende samtale. Det legges vekt på at metoden ikke blir redusert til ren teknikk, men at kommunikasjonsferdigheter og strategier benyttes innenfor rammen av en respektfull og ikke-dømmende holdning.

Innhold:

  • Hva er motiverende samtale?
  • Om holdninger og innstilling, om empati og det å lytte
  • Modeller for endring
  • Kommunikasjonsferdigheter
  • Endringsprosesser
  • Rådgivningsstrategier
  • Motivasjon, motstand og mestring

Arbeidsform:
Plenum og gruppearbeid. Stor grad av egenaktivitet. Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesning om teori og metode, øvelser, samtale og praktiske eksempler.

Etter endt kurskveld ønsker vi at deltakerne har fått økte kunnskaper om bruk av motiverende samtale som ledd i å etablere og styrke relasjonen til ungdommene, redusere motstand og påvirke til endring.