Ungdom og Fritids lands-konferanse 2017

Velkommen til Ungdom og Fritids årlige landskonferanse for ungdomsarbeidere.

6. november – 7. november
Scandic Hell, Trondheim

Landskonferansen er et arrangement vi i Ungdom og Fritid gleder oss til hele året. Her samles ungdomsarbeidere og andre fra det ungdomsfaglige feltet til inspirerende foredrag, erfaringsutveksling og sosialt samvær med kollegaer fra hele landet.

I år ønsker vi å drøfte kompetansebehovet ute i klubbnorge og ta opp temaer knyttet til:

  • folkehelse
  • mestring
  • medvirkning
  • psykisk helse

Vi oppfordrer dere til å delta i diskusjoner og ikke minst til å benytte anledningen til å bli kjent med andre ungdomsarbeidere. Dere sitter på kompetanse og erfaringer som andre kan dra nytte av og som vi gleder oss til å høre om.

Vi gleder oss til å møte alle dere som til daglig jobber med ungdom og utgjør det utrolige feltet som vi representerer.

Frist for påmelding:
Med garanti om hotellrom er 5. oktober.
Uten garanti om hotellrom er 19. oktober.