Mat som metode

– matglede er lik livsglede

Varighet: 5 timer

Dette kurset har fokus på hvordan vi kan bruke mat i fritidsklubb. Kurset har en teoretisk del fra et ernæringsfysiologisk perspektiv, og om mat og fysisk aktivitet opp mot psykisk helse. Kurset har også en mer praktisk del som tar for seg enkle metoder for å inspirere til økt matglede både blant ungdom og i fritidsklubben generelt. Alle som har deltatt på dette kurset vil få et hefte med kursinnholdet og oppskrifter tilpasset fritidsklubb.