Kurssamling:

Kurssamling for ungdomsarbeidere

Kurssamlingens innhold bygger på Ungdom og Fritids medvirkningshåndbok «Med ungdom som ressurs», og vil være en innføring i hvordan ungdomsarbeideren kan jobbe systematisk med ungdomsmedvirkning.

Det vil også legges til rette for erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom deltakerne. Ungdom og Fritid vil gjennom denne samlingen fortsette arbeidet med å bygge opp et felles fagforum for våre medlemmer.

Bakgrunn

Ungdom og Fritid jobber med et kompetanseløft til sektoren. Fritidsklubbene i Norge har en lang tradisjon for å jobbe med ungdomsmedvirkning. Fritidsklubbene og ungdomshusene er ungdommens sted. De har en unik posisjon som bindeleddet mellom det sosialfaglige og kulturfaglige, deres metodikk er både forebyggende og kulturbyggende.

Ungdom og Fritid har i en lang periode jobbet med å kartlegge hvilke medvirkningsverktøy ungdomsarbeiderne bruker i deres møte med ungdom. Dette har vi gjort sammen med flere av våre medlemsklubber, og fellesnevneren er at klubbene jobber metodisk med medvirkning og ressursutvikling av ungdom. Dette resulterte i en medvirkningshåndbok for ungdomsarbeidere. Dere vil lære mer om denne metoden under samlingen.

De tre søylene i et godt medvirkningsarbeid er:

  • Relasjon
  • Relevans
  • Ressurs

*Alle som deltar på samlingen får et eksemplar av håndboken. Boken kan også kjøpes på Ungdom og Fritids webshop.

29.08.2018