Fritidsklubben i samfunnet

– ledelse, samarbeid, kommunikasjon og kultur

Varighet: 5 timer

Dette kurset handler blant annet om hvordan man kan jobbe for å skape et godt arbeidsmiljø og en hensiktsmessig organisasjonskultur. Kursdeltakerne vil få et innblikk i hvordan moral, etikk og verdier preger organisasjonskulturen. I tillegg får kursdeltakerne forståelse for hvorfor det er nødvendig å samarbeide med ulike aktører i samfunnet, og for hvordan man kan jobbe med å bygge et godt omdømme.