Juridiske forpliktelser

– rutiner og samarbeid

Varighet: 5 timer

I denne delen av kursrekken får kursdeltakerne et innblikk i hvilke juridiske forpliktelser ungdomsarbeidere skal forholde seg til. Herunder taushetsplikt, unntak fra taushetsplikten og opplysningsplikt/meldeplikt. Kurset tar også for seg gode eksempler på samarbeid og en gjennomgang på noen av de ulike samarbeidspartnernes arbeidsområder.