Fritidsklubben

– ungdomsarbeideren og ungdomskunnskap

Varighet: 5 timer

Kursdeltakerne får i denne første delen av kursrekken et innblikk i fritidsklubbenes særegne historie og betydning. Kurset tar blant mye annet for seg ungdomsarbeiderens rolle, ungdomskultur og noen faktorer som det er viktig å være bevisst på for å forstå ungdoms dagligliv i klubb.