Rus og psykisk helse

– hvorfor spør ingen meg?

Varighet: 5 timer

Om ungdom som trenger litt mer. Dette kurset handler om hva rus egentlig er – rus og ungdomskultur, rus og vold i nære relasjoner, faresignaler og beskyttelsesfaktorer. Kurset gir også noen konkreter på hvordan man kan handle – ungdomsarbeiderens rolle, tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon. Kurset vil fokusere på kommunikasjon og relasjonsbygging fremfor tegn og symptomer.