Samling for ungdoms-arbeidere

Stopp hatprat og Ungdom og Fritid inviterer til samling for ungdomsarbeidere, ungdomsledere og lærere på Gardermoen 3. til 4. november.

Samlingen vil gi deg en møteplass der du kan dele og diskutere utfordringer med andre likesinnede og få praktisk trening i å bruke verktøy for å forebygge hatprat med ungdom gjennom menneskerettighetsopplæring

Møtestart er lørdag 3. november kl 12 og varer til søndag 4. november kl 18. Samlingen er på samme sted som Ungdom og Fritid sin landskonferanse  «Det digitale ungdomsarbeidet» og kan gjerne kombineres.

 Mål for samlingen:

  • Skape et fellesskap av ungdomsarbeidere mot hatprat og for menneskerettigheter
  • Delta i menneskerettighetsopplæring og selv lære å gjennomføre ved tilpasse og prøve ut øvelser fra Bookmarks
  • Dele erfaringer og gode praksiser, diskutere løsninger på felles utfordringer med ungdom og hatprat
  • Aktualisere menneskerettighetsutfordringer i Norge i dag og styrke kunnskapen om hatprat og menneskerettigheter
  • Samlingen organiseres av praktikernettverket i Stopp hatprat, et åpent nettverk av ungdomsarbeidere som ønsker å lære mer om hatprat og bekjempe hatprat med ungdom med deltakere fra hele landet.

Deltakerne bør jobbe regelmessig med ungdom og ha motivasjon til å være en del av et nettverk der vi jobber med menneskerettighetsopplæring mot hatprat med ungdom. Det er positivt, men ikke et krav om at du har deltatt på kurs tidligere. Vi oppfordrer alle til å melde seg på uavhengig av kjønn, seksualitet, religion, minoritetsbakgrunn og funksjonsevne.

Program:

Lørdag
11.30 – Bli kjent og introduksjoner
13.00 – Lunsj
14.30 – Lære om menneskerettigheter
16.00 – Pause
16.30 – Caser / hvordan løse vanskelige situasjoner med pause
18.30 – Pause
18.45 – Planlegge workshops
19.30 – Middag
21.00 – Sosialt
Søndag
09.00 – Open space
10.30 – Pause
10.45 – Øvelser fra Bookmarks runde 1
12.00 – Pause
12.15 – Øvelser fra Bookmarks runde 2
13.30 – Lunsj
15.00 – Øvelser fra Bookmarks runde 3
16.15 – Pause
16.30 – Øvelser fra Bookmarks runde 4
17.45 – Avslutning og evaluering
18.00 – Avreise

Støttet av: Barne- og likestillingsdepartementet og Unesco

25.09.2018