Ungdom, kjærestevold og grenser

Alt for mange ungdommer i Norge opplever å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Det er viktig at voksne som jobber med ungdom har kunnskap om vold og overgrep, og ikke minst at de tør ta opp disse temaene med ungdommene de møter. Ungdomsarbeidere og andre ansatte på fritidsklubber utgjør ressurspersoner og rollemodeller for mange unge. Denne yrkesgruppen har derfor også unike muligheter til å snakke med ungdom om temaer som kjæresteforhold og sexpress, og til å støtte de unge i å sette sunne grenser for seg selv og andre.

Fritidsklubber er en viktig forebyggende arena

«Ungdom, kjærestevold og grenser» er blitt tildelt midler fra Justisdepartementets tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ungdoms- og fritidsklubber er også framhevet som en viktig forebyggende arena i regjeringens Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).

  • Bevisstgjøring av ungdomsarbeidere og andre ansatte på fritidsklubber om vold og overgrep, og øke deres kunnskap om ulike former for vold og faresignaler om dette
  • Gi ansatte på fritidsklubber verktøy og strategier til å initiere samtaler om vold, seksualitet og grensesetting med ungdommene som bruker tilbudet. Opplæring i undervisningsopplegg rettet mort ungdom på fritidsklubb.
  • Styrke de ansattes evne til å avdekke vold og overgrep, og øke deres kunnskap om meldeplikt og hjelpeinstanser de kan kontakte for oppfølging og hjelp

Innhold:

  • Kjønn og normer
  • Former for vold og faresignaler
  • Ta samtalen, samtalestrategier
  • Grenser og samtykke
  • Meldeplikt og samarbeid med etater
  • Nett og sosiale medier
  • Undervisningsopplegg til bruk i fritidsklubb

Arbeidsform:

Plenum og gruppearbeid. Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesning om teori og metode, øvelser, samtale og praktiske eksempler.