Ungdom og Fritids Lands-konferanse

4.-5. november arrangerer vi landskonferanse for ungdomsarbeidere i Haugesund og årets tittel er «Kultur på unges premisser». Vi tar for oss ungdomskultur, -helse og demokrati. Hvordan påvirker deltakelse i det unge kulturlivet folkehelsen og kan den unge kulturen virke demokratiserende for barn og unge? Vi håper å se deg der. Hold av datoen, mer informasjon kommer etter sommeren.

27.06.2019