Velkommen til Landskonferanse: Kultur på unges premisser

Velkommen til landskonferanse for ungdomsarbeidere i Haugesund. I år tar vi for oss «Kultur på unges premisser» og skal snakke om ungdomskultur og demokrati.

Tid: Mandag og tirsdag 4.-5. november (nettverksmøte søndag 3. november)
Sted: Scandic Maritim, Haugesund

Hvordan kan åpne møteplasser for ungdom drive et attraktivt og bra kulturtilbud for ungdom, og hvordan legger vi best til rette for en skapende og demokratiserende ungdomskultur? Konferansen ser nærmere på ungdomskulturen både fra et performativt og sosiologisk perspektiv.  

Begrepet «den kulturelle grunnmuren» som ble lansert i kulturutredningen 2014 tas opp igjen og vi vil se på hvordan kulturpolitikken under dagens regjering legger til rette for nettopp denne grunnmuren.  

Nettverksmøter

I årets konferanse legger opp til et nettverksmøte for medlemmene våre i forkant av konferansen. Her vil det bli mulighet for å diskutere ulike problemstillinger med andre fagpersoner som jobber i samme felt. Målet med nettverkene er å skape arenaer for erfaringsutveksling på tvers av kommunegrenser. Man kan velge selv hvorvidt man ønsker å delta på nettverksmøtene. Det går fint an å melde seg på konferansen som vanlig. Da fra mandag 4. november til tirsdag 5. november.

Vi arrangerer tre ulike nettverksmøter søndag 3. november kl. 16- 18.00. Innsjekk for de som deltar på nettverksmøtene fra kl 15.00.

  • Ungdomskulturhus og andre tilbud som satser spesielt på kultur
  • Fritidsklubb, ungdomskafé og andre tilbud som satser på sosiale møteplasser
  • Juniorklubb og andre tilbud som retter seg mot den yngste målgruppen

Når du melder deg  på Ungdom og Fritids landskonferanse og velger at du ønsker å delta på nettverksmøte, vil du få tilsendt en mail hvor du velger hvilken av de tre kategoriene du ønsker å delta i. Velg den som passer best for din klubb. Det er maks 30 plasser per gruppe. Melder du deg til nettverksmøtet, er middag søndag kveld inkludert i prisen. Det er også mulig å delta på nettverksmøte uten overnatting, men inkludert middag for 500 kroner.