Ungdoms-konferanse

Ungdom og Fritid jobber for tiden med å lage en håndbok for unge arrangører. Vi vil med dette tilrettelegge for at ungdom kan bli mentorer og lære opp andre ungdom til å bli arrangører og kulturprodusenter. I den anledning skal vi ha en ungdomskonferanse for å jobbe med viktige tema til håndboken sammen med dere.

Vi vil med dette skape en møteplass for unge arrangører slik at de kan bygge kompetanse. Det legges opp til workshops, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Under konferansen vil vi samle erfaringer og synspunkter fra ungdom til videre arbeid med ungdomshåndboken. Målet er å utvikle en ungdomsopplæring tilpasset unge arrangører. Gjennom dette vil ungdom kunne dra enorm nytte av kunnskapsutveksling seg imellom. En ungdomsredaksjon fra Samsen Kulturhus vil være med å skrive håndboken.

Påmeldingslenke kommer.