Kretsmidler

Ungdom og Fritid skal som et ledd i satsingen på kretser dele ut kretsmidler til deres kretsarbeid. Vi ønsker med dette å bidra til større aktivitet i kretsene, som eksempelvis kurs og klubbtreff i regi av kretsen lokalt. Midlene kan ikke gå til inventar, utstyr o.l. til en klubb. Dette må kretsen søke om hvert år. Dere får ikke søkt om kretsmidler før dere har levert årsrapport, les mer i søknadsprosedyren under.

Modellen for fordeling av kretsmidler ser slik ut:

  • 2-3 klubber: kr. 5000
  • 4-5 klubber: kr. 8000
  • 6-8 klubber: kr. 10000
  • 9+ klubber:  kr. 12000

Søkeprosedyre:

Alle kretsene er underlagt Ungdom og Fritids lover og de skal benytte midlene til å styrke samarbeidet.

Siste frist for å søke om kretsstøtte er 1. mai.

Nyetablerte kretser kan søke etter dette, men utbetalingen vil da reduseres med 50 %. Alle kretsene er underlagt Ungdom og Fritids lover og skal benytte midlene til å styrke samarbeidet.

Årsmøte

Kretsene skal avholde et årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Under årsmøtet skal dere behandle regnskap fra foregående år og sette opp et budsjett for hva kretsmidlene skal brukes til for kommende år. Er kretsen nyoppstartet kan formålet bestemmes av kretsstyret. Husk at du må ha levert årsrapport før du kan søke om kretsmidler, og vi vil helst at dere sender inn alt dette samlet.

Årsrapport

Kretsstyret plikter å sende referat fra årsmøtet med fjorårets regnskap innen 1.april. Først etter at dette er sendt inn kan dere søke om kretsmidler. Hvis dere ikke har brukt opp alle pengene fra tidligere må dette også komme frem i regnskapet.