Fordeler ved å være en krets

Penger, makt og nettverk

  • Økonomisk støtte.
  • Dere kan søke kretsmidler gjennom Ungdom og Fritid, men også fylkeskommunen og andre større støtteordninger, både nasjonale og internasjonale.
  • Stemmerett og påvirkning på Ungdom og Fritids landsting. Vi dekker reise og opphold for to delegater fra hver krets.
  • Økt lokalpolitisk slagkraft ved å stå samlet, ved for eksempel nedskjæringer.
  • Økt nærhet til ungdomspolitiske utvalg og fylkeskommunens barne- og ungdomsråd.
  • Mulighet til delta i fylkeskommunale utvalg, som fylkeskomiteen for UKM.
  • Faglig påfyll. Nettverk og faglig forum mellom dere. En grunn til å treffes jevnlig og snakke fag. Veiledning, møteplass og erfaringsutveksling.
  • Kurs og prosjekt. Samarbeid om kurs, arrangementer og opplæring.
  • Økt medvirkning og brobygging mellom ungdom på tvers av fritidsklubber og kommunegrenser.