Vestfold og Telemark

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Vestfold og Telemark. Alle medlemsklubber i Vestfold og Telemark er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 38 medlemsklubber.

Her kommer det mer informasjon om hva fylkesstyret jobber med :D

Fylkesstyre Vestfold og Telemark

Tor Øystein Gravdal, styreleder voksen
Dalen ungdomsklubb, Tokke

Tommy Løvig-Larsen, nestleder voksen
Slagen ungdomsklubb, Tønsberg

Linus Aune, styremedlem voksen
Fritidssenter Færder, Fritid Færder

Vivian Lisbeth Mathisen, styremedlem voksen
Klubben, Tinn

Jenny Stavik, styremedlem ungdom
Eik ungdomsklubb, Tønsberg

Evelina Gyldenblom, styremedlem ungdom
Fritidssenter Færder, Fritid Færder

Varaer

Dita Pruse, vara voksen
Gamlebanken ungdomshus, Nome

Jon Tefre, vara ungdom
UngdommeLie/LieSpawn, Skien

Kontakt Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark: vestfoldogtelemark@ungdomogfritid.no