Vestfold og Telemark

Hva er Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Vestfold og Telemark. Alle medlemsklubber i Vestfold og Telemark er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 41 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Vestfold og Telemark

Linus Aune, styreleder voksen
Fritidssenter Færder, Fritid Færder

Tommy Løvig-Larsen, nestleder voksen
Slagen ungdomsklubb, Tønsberg

Tor Øystein Gravdal, styremedlem voksen
Dalen ungdomsklubb, Tokke

Vivian Lisbeth Mathisen, styremedlem voksen
Klubben, Tinn

Jenny Stavik, styremedlem ungdom
Eik ungdomsklubb, Tønsberg

Evelina Gyldenblom, styremedlem ungdom
Fritidssenter Færder, Fritid Færder

Eudes Guilherme Oliveira Andrade, styremedlem ungdom
Fritidssenter Færder, Fritid Færder

Iben Helene Veum Skuggen, styremedlem ungdom
102 Sem klubben, Tønsberg

Sara Jørgensen, styremedlem ungdom
102 Sem klubben, Tønsberg

Varaer

Jon Tefre, vara ungdom
UngdommeLie/LieSpawn, Skien

Kontakt Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark: vestfoldogtelemark@ungdomogfritid.no