Vestfold og Telemark

Hva er Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Vestfold og Telemark. Alle medlemsklubber i Vestfold og Telemark er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 41 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøte 2023

Dato/tid mandag 27. februar, kl. 17.00-20.00
Sted Bok og Blues huset, Notodden. Det er mulig å delta digitalt for de som vil.
For Alle klubbene i Vestfold og Telemark. Hver klubb kan stille med så mange de vil, men de vil kun få to stemmer. (1 voksen og 1 ungdom)
Hva vil skje på møtet? Vi skal ha en hyggelig samling der vi går gjennom året, valg av noen roller til styret .

Vi kommer til å få faglig påfyll, med besøk fra Ung Skaperarena, Ungdom og Fritids nye ungdomssatsing, med demokrativerksteder, idéworkshops, en helt ny søknadsordning mm. Gøy!

Vi får også besøk av Marie Lunde, tidligere gamingkonsulent, som skal snakke om inkludering av jenter og ikke-binære i gamingaktivitet– Ungdomsmedvirkning og inkludering av mangfold i datakultur.

Gratis kaffe, te og kaker, mingling og  bli kjent med klubbene i fylket <3

Saksliste

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Suppleringsvalg
  • Valg av delegater til Landsmøte
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

Fylkesstyre Vestfold og Telemark

Linus Aune, styreleder voksen
Fritidssenter Færder, Fritid Færder

Tommy Løvig-Larsen, nestleder voksen
Slagen ungdomsklubb, Tønsberg

Tor Øystein Gravdal, styremedlem voksen
Dalen ungdomsklubb, Tokke

Vivian Lisbeth Mathisen, styremedlem voksen
Klubben, Tinn

Jenny Stavik, styremedlem ungdom
Eik ungdomsklubb, Tønsberg

Evelina Gyldenblom, styremedlem ungdom
Fritidssenter Færder, Fritid Færder

Varaer

Jon Tefre, vara ungdom
UngdommeLie/LieSpawn, Skien

Kontakt Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark: vestfoldogtelemark@ungdomogfritid.no