Krets

Fundamentet i Ungdom og Fritid er våre kretser og medlemmer.

En krets består av:

  • Fritidstiltak som er medlem av Ungdom og Fritid.
  • Klubber fra minimum to kommuner, eventuelt to bydeler i større byer.

Kretsene er Ungdom og Fritids regionledd.

Det består av en sammenslutning av medlemsklubber på tvers av kommuner. Et kretssamarbeid kan også skje på tvers av fylkesgrensene. Kretsene inngår som et demokratisk ledd i landsforeningen Ungdom og Fritid og skal ha et styre bestående av halvparten ungdom og halvparten voksne.

Kretsene har en direkte påvirkningskraft på Ungdom og Fritid.

Kretsen sender representanter på våre interne arrangement som Stormøte og Landsting, og kan også stille med kandidater til styre- og komitéverv. Det blir valgt et styre som består av både ungdommer og voksne. Mulighetene er mange og kretsarbeidet avhenger av hvilke behov som gjelder for den enkelte. Nettopp derfor ønsker vi å få flest mulig kretser rundt om i landet, slik at dere kan synliggjøre viktige saker og påvirke Ungdom og Fritid som organisasjon.

Ungdom og Fritid skal legge til rette for at kretsene på best mulig måte skal representere klubbene i egen region. Gjennom kretsene skal Ungdom og Fritid styrke nasjonal, regional og lokal ungdomspolitikk, og arbeide opp mot nasjonale beslutningstagere og politiske premissleverandører.

Her finner du en oversikt over Ungdom og Fritids kretser.