Prosjekter

Mission Impossible

Ungdom og Fritid mottok et viktig oppdrag fra Nordisk ministerråd: Vi skulle finne ut hva ungdom mener må bli gjort for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 ?

Ungdommens stemme

Ungdom har ikke stemmerett, men de har en stemme. De er en like stor del av demokratiet som stemmeberettigede og lever livene sine i lokaldemokratiet, like påvirket av politiske beslutninger som tas. Vi presenterer Ungdommens stemme.

 

Kan du se meg? 

Fritidserklæringen sier at alle barn og unge skal få delta i minst én fritidsaktivitet med andre uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

Ungdom og Fritids Arrangørfabrikk skal styrke arbeidet med unge arrangører ved å strukturere og samkjøre kompetanse blant de som jobber med kultur og ungdom.

 

 

 

 

 

 

Via Ungdom og Fritids #kulturkapsel kan dere dele bilder og filmer på Instagram fra aktivitetene som foregår i deres fritidsklubb eller ungdomshus. Del egne og bli inspirert av andres. Husk å bruke taggen #kulturkapsel.