Prosjekter

Kan du se meg? 
Fritidserklæringen sier at alle barn og unge skal få delta i minst én fritidsaktivitet med andre uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

Ungdom og Fritids Arrangørfabrikk skal styrke arbeidet med unge arrangører ved å strukturere og samkjøre kompetanse blant de som jobber med kultur og ungdom.

 

 

 

 

 

 

Via Ungdom og Fritids #kulturkapsel kan dere dele bilder og filmer på Instagram fra aktivitetene som foregår i deres fritidsklubb eller ungdomshus. Del egne og bli inspirert av andres. Husk å bruke taggen #kulturkapsel.