Den vackra motmakten

Kategori:

Boken tar for seg hvordan man som voksen pedagog kan støtte unges kamp for sine rettigheter uten å overstyre hva de skal tenke eller hvordan de skal uttrykke seg. Det sentrale i demokratiarbeidet er å lære unge å ta makt, ikke lære dem å få den. Det sistnevnte bruker være den vanligste formen av demokratiarbeid i skoler, kommuner og på fritidsklubber.

Forfatter: Thorsten Laxvik

Porto kommer i tillegg.

kr 295

Tomt på lager