Med ungdom som ressurs – for medlemmer

Ungdom og Fritid har, i samarbeid med flere medlemsklubber, skrevet en håndbok om hvordan ungdomsarbeidere jobber metodisk med medvirkning og ressursutvikling. Ved å lytte til, og lære av, våre medlemmer har vi samlet kunnskapen i boken «Med ungdom som ressurs».

Håndboken kan brukes av alle som jobber med ungdom og ung kultur. Boken består av to deler, en metodisk del om ungdomsmedvirkning og en praktisk del om arbeid med unge arrangører.

Porto kommer i tillegg.

kr 125

Kategori: