NOVA-rapport: Fritidsklubb – kvalifisering og forebygging?

Klubbarbeidere, pedagoger og forskere har lenge forstått fritidsklubber som en egnet arena for forebygging. Ungdom og Fritid har initiert et prosjekt hvor klubbarbeidere fra elleve ulike klubber ble invitert til å delta i en serie kurs hvor en ny metodikk for ungdomsarbeid – den såkalte Yo-Pro-metodikken – ble presentert. I tillegg fikk klubbene tilført ekstra økonomiske midler for at metodikken skulle få tilnærmet ideelle betingelser for utprøving. To forskere ble engasjert for å evaluere prosjektet underveis med et særskilt fokus rettet mot klubbenes og metodikkens muligheter til å virke rusforebyggende.

Skrevet av: Viggo Vestel og Ida Hydle (NOVA)

Last ned som PDF.

Porto kommer i tillegg.

kr 300