Ungdomskunnskap

Unngdomskunnskap – hverdangslivets kulturelle former.

Hva betyr ungdomskultur i dag? Hvilke individuelle og kollektive krefter bidrar til å skape likheter og forskjeller blant ungdom? Hva betyr ungdoms små og store valg i hjemmets private sfære for deres liv i det offentlige, i skolen, i foreningslivet og i utelivet sammen med vennene? I Ungdomskunnskap presenteres en av de mest omfattende drøftinger av begrepet ungdomskultur som hittil er foretatt i norsk faglitteratur.

Forfatter: Willy Aagre (ungdomsforsker og førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold)

Porto kommer i tillegg.

kr 395