NOVA-rapport: LØFT i Fritidsklubber

Varenummer: 112200 Kategori:

Bakgrunnen for prosjektet som blir presentert i denne rapporten har vore spørsmålet om korleis ein kan styrke og synleggjere det rusførebyggande arbeidet i fritidsklubbar. To fritidsklubbar har vore involvert i prosjektet som har status som forprosjekt. Desse to klubbane blei følgd gjennom eit tremånadars feltarbeid. Hovudmålsetjinga med forprosjektet har vore å følgje og analysere erfaringane med opplæring av dei tilsette i løysingsfokusert samtaleteknikk, LØFT, i ein av fritidsklubbane.

Skrevet av : Ingrid Smette (NOVA)

Last ned PDF.

Porto kommer i tillegg.

kr 130

Tomt på lager