Grunnkurs Ungdomsledelse

Grunnkurs Ungdomsledelse er en introduksjon til medvirkningsarbeid med ungdom på åpne møteplasser. Kurset passer for deg som vil lære noen enkle metoder for god ungdomsmedvirkning og som ikke har så lang erfaring fra arbeid på klubb.

På kurset vil du få en innføring i Ungdom og Fritids medvirkningsmetodikk og hjørnesteinene Relasjon – Ressurs – Relevans. Vi vil diskutere metoder for å bygge relasjon med og blant ungdom, tilrettelegge for ungdom som ressurs og skape relevante tilbud. Kurset vektlegger refleksjon og dialog, for å oppnå en felles forståelse av sentrale begreper i ungdomsarbeidet og lære av hverandres erfaringer.

Læringsmål for kurset er kjennskap til:

  • Prinsipper for god ungdomsmedvirkning
  • Sammenhenger mellom medvirkning og folkehelse
  • Metoder for å bygge relasjon med ungdom
  • Metoder for å tilrettelegge for medvirkning og utvikle ungdommer som ressurspersoner på klubben og i lokalmiljøet ressursutvikling
  • Metoder for å skape relevante tilbud og minske barrierer for deltakelse

Verktøy og metoder fra kurset er ment til å kunne brukes videre med kollegaer og med ungdommene på klubben. Vi håper det vil støtte deg i å jobbe mer systematisk med medvirkning i arbeidshverdagen, for eksempel ved å styrke ungdommens rolle i Frifond-søknader.

Grunnkurset tar utgangspunkt i Ungdom og Fritids håndbøker: Med ungdom som ressurs: medvirkningshåndbok for ungdomsarbeidere (2017) og Ungdomsledelse: prosjekthåndbok for unge arrangører (2018). De to håndbøkene er inkludert i kursavgiften.

22.08.2019