Landsmøte

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Dette betyr at det er her de store linjene i vår organisasjon bestemmes.

Les mer om Landsmøte 2023 her

Ungdom og Fritid er en organisasjon med over 650 medlemsklubber spredt rundt i hele landet, der til sammen 2500 ansatte og over 100.000 ungdom deltar.

Vi har 11 fylkesstyrer og et sentralstyre.

Landsmøte

  • Avholdes innen utgangen av juni annethvert år. (2023, 2025, osv..)


Hvem deltar?

  • Sentralstyret
  • Fylkesstyrene, Inntil fire delegater fra hvert fylkesledd
  • Valgkomité med tale- og forslagsrett.
  • Kontrollkomité med tale- og forslagsrett.
  • Utvalg oppnevnt av sentralstyret med tale- og forslagsrett.
  • Ansatte i Ungdom og Fritid med møteplikt og talerett.
  • I tillegg kan det inviteres observatører og gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte

Se våre lover her § 9 Landsmøte

Les mer om Landsmøte 2023 her

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på post@ungdomogfritid.no eller Telefon 22 05 77 00

13.06.2023