Nova, det digitale kulturhuset

NOVA – det digitale kulturhuset er en gratis, heldigital fritidsklubb for alle ungdommer mellom 13 –25 år. Den er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Ungdom og fritid og UKM.  De som driver aktivitet på NOVA er frivillige ungdommer som medvirker, og med seg har de ungdomsarbeidere som jobber digitalt!  

Det er daglig aktivitet på NOVA, og ungdom chatter fra morgen til kveld. I tillegg arrangeres det workshops,for eksempel i tegning, aktiviteter som rollespill, og konkurranser i ulike dataspill. Det er ungdom som planlegger og arrangerer, og det er derfor høy kvalitet på aktivitetstilbudene. 

NOVA er bygget opp som en tradisjonell fritidsklubb, og tar for seg en bredde av interesser og aktiviteter. Det finnes egne “rom” for gaminginteresserte, hvor de kan diskutere spill eller finne noen å spille med, og det er det samme for mat, tegning, rollespill, musikk, streaming, og mye mer. Om noen savner en kanal for en interesse, så lager ungdommene en ny!  

Det arrangeres digitale arrangement i ferier som kan kobles opp mot lokale ferietiltak. NOVA ønsker å bygge bro til fysiske fritidsklubber, og det finnes derfor egne fylkeskanaler. Kanskje det er noe du kan koble opp til ditt fylkesledd?  Om din klubb har en workshop de ønsker å dele digitalt med ungdom fra hele landet kan de ta kontakt med prosjektleder for NOVA eller en av våre ansatte under.

Veiledning eller spørsmål om NOVA eller datakultur?  

Robin Hasani
Prosjektleder, Digital fritid for alle
robin@ungdomogfritid.no
+47 489 10 191

eller

Ida Dorthea Horpestad
Gamingkonsulent
horpestad@ungdomogfritid.no
+47 973 37 757

04.07.2023