Personvernerklæring for Ungdom og Fritid 

Denne personvernerklæringen gir en oversikt over hvordan Ungdom og Fritid behandler personopplysninger som samles inn for at vi skal vi skal utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.  

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er generalsekretær om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til administrasjonssekretær på e-post: post@ungdomogfritid.no eller telefon: 22 05 77 00. 

Medlemmer 

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse til kontaktpersoner. Vi trenger kontaktinformasjon til medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger. 

Epost  

Du kan sende epost til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per epost. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi eposten i henhold til innhold og sletter den straks.  

Nyhetsbrev  

Som medlem hos oss kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din epostadresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og epostadressen slettes når den ikke lenger er i bruk. 

Når du besøker ungdomogfritid.no  

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.  

Vi bruker Google Analytics til å finne ut hvilke sider på ungdomogfritid.no som er mest interessante for deg og hvilke som vi egentlig bare kan droppe. Google Analytics sender nettleseren din en informasjonskapsel (en cookie) som starter med «_ga». Sammen med statistikk om hvordan du bruker nettstedet vårt, sender vi en anonymisert IP-adresse som ikke kan spores til deg. 

Vi henter også inn informasjon om hvem du er (alder, interesser, etc.), hvis du er logget inn med din Google-konto. Vi bruker aldri denne informasjonen til annet enn statistikk, og vi kobler heller aldri denne informasjonen til annen informasjon du gir fra deg på ungdomogfritid.no (for eksempel hvis du melder deg på kurs). 

Svært mange nettsider bruker Google Analytics til å finne ut det samme som oss. Hvis du synes det er feil, finnes det mange måter å hindre dem å gjøre det, blant annet ved å bruke Googles eget verktøy. 

Spørreundersøkelser 

Når vi gjennomfører spørreundersøkelser, vil vi alltid informere om formålet, og hvorvidt undersøkelsen er anonym eller ikke. Ungdom og Fritid vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. 

Påmelding kurs og arrangementer  

Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs og arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Ved kurs og arrangementer slettes personopplysningene etter endt arrangement, dersom du ikke er registrert i vår database som tilknyttet en av våre medlemsklubber. Er du tilknyttet våre medlemsklubber vil deltakelse på kurs og arrangementer lagres i vår database. Det gir deg og oss oversikt over hva du har deltatt på og ved enkelte kurs gis det mulighet for en sertifisering gjennom vår kompetanse app. Hvis du er logget inn i appen lagres antall leste artikler og gjennomførte tester.

Du har rett til fullt innsyn om hvilke opplysninger vi lagrer om deg til enhver tid, og du kan be om at denne informasjonen blir slettet. 

Bestille materiell og kurs 

På nettsiden kan du bestille materiell som håndbøker, medlemskort, merchandise osv. Du kan også bestille kurs og foredrag fra Ungdom og Fritid. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne sende deg materiellet og gjennomføre kurs og foredrag. Vi behandler da opplysninger om virksomhet med postadresse, samt navn, telefonnummer og epost til kontaktperson. 

Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av veiledningsmateriell blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt, vil alle opplysninger bortsett fra antall og virksomhet slettes. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk. 

Jobbsøkere 

Dersom du søker jobb hos Ungdom og Fritid, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. 

 Vi samler og behandler disse opplysningene for å kunne gjennomføre rekrutteringsprosesser. Vi bruker Finn.no som behandlingssystem og alle stillingssøknader blir lagret i vårt elektroniske arkiv i omlag ett år før de makuleres. Alle andre dokumenter, slik som søkerlister og innstillinger bevares. 

 Tillitsvalgt og talspersoner 

Dersom du har et verv eller opptrer på vegne av organisasjonen samtykker du til at kontaktinformasjon om deg og din rolle publiseres i vår database. Vi samler da også inn og lagrer informasjon som er nødvendig for at du skal utføre vervet eller oppgaven. 

Vi sletter fortløpende oppføringer som ikke er aktive, og oppdaterer listene ved årsslutt. Du har rett til å bli slettet på et hvilket som helst tidspunkt. 

Dine rettigheter 

Du kan på ethvert tidspunkt be oss om å slette det vi har av opplysninger om deg, eller du kan be om å få innsyn i disse. Du kan til og med be om å få opplysningene utlevert i et format som gjør at du kan ta dem med deg til en annen tjenesteleverandør. 

13.05.2019