Klubbundersøkelsen

Klubbundersøkelsen er en stor undersøkelse utført av Ungdom og Fritid blant våre medlemsklubber.

Hensikten med klubbundersøkelsen er å samle inn data og kartlegge trender over tid i fritidsklubbfeltet, slik at

  • vi bedre kan representere våre medlemmer
  • våre medlemmer kan planlegge sine tilbud
  • beslutningstakere kan planlegge fremtidige tilbud

Ungdom og Fritid gjennomfører nå undersøkelsen hvert tredje år og vi jobber for at flest mulig av våre 700 kommunale eller kommunalt støttede fritidsklubber svarer på undersøkelsen.

Dette er en omfattende undersøkelse og inneholder ca. 100 spørsmål. Tilsvarende undersøkelser har blitt gjennomført i 1997, 2002, 2008, 2016/2017 og i 2020. Over tid har vi innhentet verdifull data om fritidsklubbfeltet i Norge, slik at vi kan tegne et større og mer helhetlig bilde av hvordan feltet utvikler seg i takt med samfunnsendringene. Den store datamengden som produseres gjennom klubbundersøkelsen gir oss muligheten til å se på sentrale utviklingstrekk og til å sammenligne med tidligere år.

Det finnes ingen annen helhetlig gjennomgang av feltet, slik klubbundersøkelsen representerer. Undersøkelsene har derfor vært brukt som grunnlag for både forskning, politikkutvikling og utforming av Ungdom og Fritids satsingsområder.

Vi gjennomfører også flere mini-undersøkelser i løpet av et år, innen forskjellige aktuelle tema. Mini-undersøkelsene er ofte korte, med under 10 spørsmål.

Tidligere undersøkelser

Klubbundersøkelsen 2020

Klubbundersøkelsen 2020

9.10.2023