Landsstyret i Ungdom og Fritid

Landsstyremøtet er møtet der sentralstyret og fylkesrepresentantene kan beslutte i saker mellom Landsmøtene.

Ungdom og Fritid er en organisasjon med over 650 medlemsklubber spredt rundt i hele landet, der til sammen 2500 ansatte og over 100.000 ungdom deltar.

Vi har 11 fylkesstyrer og et sentralstyre.

Les om årets Landsstyremøte 21. oktober 2023 her.

Landsstyret

  • Avholder møte innen utgangen av oktober hvert år, fortrinnsvis digitalt.
  • Avholder møte innen utgangen av juni annethvert år, året det ikke er landsmøte, fortrinnsvis fysisk.

Hvem deltar?

Sentralstyret, uten varaer

Fylkesstyrene, fortrinnsvis leder og nestleder, en voksen- og en ungdomsrepresentant fra hvert fylke

Se mer informasjon under lover i infoboks.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på post@ungdomogfritid.no eller Telefon 22 05 77 00