Kontaktinformasjon

Postadresse
Ungdom og Fritid
Postboks 9024 Grønland
0133 Oslo

Besøksadresse
Grønland 10
0188 Oslo

+ 47 22 05 77 00

Ansatte

André Ruud

Generalsekretær

Strategisk ledelse, myndighetskontakt, samarbeid og internasjonalt arbeid.

leder@ungdomogfritid.no

+47 483 15 287

Henriette Øyan

Avdelingsleder innovasjon

Ansvarlig for Ungdom og Fritids prosjektportefølje og utviklingsarbeid.

henriette@ungdomogfritid.no

+47 483 15 285

Linn Ersland

Avdelingsleder organisasjon

Ansvarlig for drift, administrasjon og økonomi.

linn@ungdomogfritid.no

+47 483 15 280

Marit Bredesen

Seniorkonsulent kultur

Fagansvarlig kultur, ungdomsengasjement og Ungdom og Fritids Fond.

marit@ungdomogfritid.no

+47 483 15 283

Morten Fredriksen

Stab - Kommunikasjonskonsulent

Fagansvarlig kommunikasjon.

morten@ungdomogfritid.no

+47 483 15 286

Thea Juell

Stab - Samfunnskontakt

Myndighetskontakt og politikk, samarbeid, forskning og utvikling

thea@ungdomogfritid.no

+47 952 12 353

Signe Dahl

Stab - Internasjonalt ansvarlig

Internasjonale prosjekter og samarbeid, Erasmus+ Ungdom-støtteordninger.

signe@ungdomogfritid.no

+47 489 24 901

Ida Dorthea Horpestad

Gamingkonsulent

Konsulent og veileder for gaming og datakultur. Fagansvarlig for datakultur.

horpestad@ungdomogfritid.no

+47 973 37 757

Robin Hasani

Prosjektleder Digital fritid for alle

Datakultur og psykisk helse.

robin@ungdomogfritid.no

+47 489 10 191

Linn Hattvang

Prosjektleder Ungdomsledelse

Fagansvarlig Kurs og kompetanse, sosialfag og folkehelse, utdanning.

hattvang@ungdomogfritid.no

+47 483 15 288

Ismael Odin Årthun

Administrasjonssekretær

Administrasjon, jobber med behandling av frifond og medlemsservice.

ismael@ungdomogfritid.no

+47 973 40 301

Ingrid Bruun

Prosjektleder Ung Skaperarena

Ungdomsmedvirkning, kurs og kompetanse (for ungdom).

ingrid@ungdomogfritid.no

+47 944 49 085

Benedicte Sundli

Organisasjonskonsulent

Tillitsvalgte og organisasjonens møter.

benedicte@ungdomogfritid.no

+47 489 15 532

Kennellyn Nilsen

Prosjektmedarbeider Ung Skaperarena

Ungdomsengasjement og ungdomsaktiviteter.

kennellyn@ungdomogfritid.no

+47 483 15 284

Ada Eidshagen Menne

Prosjektleder Fritidsklubbløftet

Forskning og utvikling.

ada@ungdomogfritid.no

+47 478 24 193

Marte Emilsen

Prosjektmedarbeider Fritidsklubbløftet

Presse og kommunikasjon.

marte@ungdomogfritid.no

+47 489 10 991

Marie Lunde

Prosjektleder

Ungdomsmedvirkning og inkludering av mangfold i datakultur.

marie@ungdomogfritid.no

+47 483 15 282

Dita Pruse

Prosjektleder

Landskonferanse, kurs og kompetanse (for voksne).

dita@ungdomogfritid.no

+47 981 12 664