Kontaktinformasjon

Postadresse
Ungdom og Fritid
Postboks 9024 Grønland
0133 Oslo

Besøksadresse
Grønland 10
0188 Oslo

+ 47 22 05 77 00

Ansatte

André Ruud

Generalsekretær

Strategisk ledelse, nasjonale møter, myndighetskontakt, samarbeid og internasjonalt arbeid.

leder@ungdomogfritid.no

+47 483 15 287

Henriette Øyan

Teamleder prosjekt og utvikling

Ansvarlig for Ungdom og Fritids prosjektportefølje og utviklingsarbeid.

henriette@ungdomogfritid.no

+47 483 15 285

Linn Ersland

Teamleder drift og organisasjon

Ansvarlig for drift, administrasjon og økonomi.

linn@ungdomogfritid.no

+47 483 15 280

Marit Bredesen

Seniorkonsulent kultur

Fagansvarlig kultur, jobber med kulturprosjekt, kulturnettverk, ungdomsengasjement og Ungdom og Fritids Fond.

marit@ungdomogfritid.no

+47 483 15 283

Robin Hasani

Prosjektleder Digital fritid for alle

Datakultur og psykisk helse. Ansvarlig for Klubbkampen.

robin@ungdomogfritid.no

+47 489 10 191

Linn Hattvang

Prosjektleder Ungdomsledelse

Fagansvarlig Kurs og kompetanse, sosialfag og folkehelse, høyere utdanning.

hattvang@ungdomogfritid.no

+47 483 15 288

Morten Fredriksen

Kommunikasjonskonsulent / fungerende Organisasjonskonsulent

Fagansvarlig kommunikasjon Fagansvarlig tillitsvalgte og organisasjonens møter.

morten@ungdomogfritid.no

+47 483 15 286

Thea Juell

Samfunnskontakt

Myndighetskontakt og politikk, samarbeid, forskning og utvikling

thea@ungdomogfritid.no

+47 952 12 353

Signe Dahl

Internasjonalt ansvarlig

Internasjonale prosjekter og samarbeid, samt Erasmus+ Ungdom-støtteordninger.

signe@ungdomogfritid.no

+47 48924901

Ismael Odin Årthun

Administrasjonssekretær

Administrasjon, jobber med behandling av frifond og medlemsservice.

ismael@ungdomogfritid.no

+47 973 40 301

Ida Dorthea Horpestad

Gamingkonsulent

Konsulent og veileder for gaming og datakultur. Fagansvarlig for datakultur.

horpestad@ungdomogfritid.no

+47 97337757

Ingrid Bruun

Prosjektleder Ung Skaperarena

Ungdomsmedvirkning, kurs og kompetanse (for ungdom)

ingrid@ungdomogfritid.no

+47 944 49 085

Magnus Tveten

Prosjektmedarbeider Ung Skaperarena

Ungdomsengasjement og ungdomsaktiviteter.

magnus@ungdomogfritid.no

+47 483 15 284

Ada Eidshagen Menne

Prosjektleder Fritidsklubbløftet

Forskning og utvikling.

ada@ungdomogfritid.no

+47 478 24 193

Marte Emilsen

Prosjektmedarbeider Fritidsklubbløftet

Presse og kommunikasjon.

marte@ungdomogfritid.no

+47 97161244

Marie Lunde

Prosjektleder inkludering av jenter i datakultur

Prosjektleder inkludering av jenter i datakultur - Ungdomsmedvirkning og inkludering av mangfold i datakultur.

marie@ungdomogfritid.no

+47 483 15 282