Kontaktinformasjon

Postadresse
Ungdom og Fritid
Postboks 9024 Grønland
0133 Oslo

Besøksadresse
Grønland 10
0188 Oslo

+ 47 22 05 77 00

Ansatte

André Ruud

Generalsekretær

leder@ungdomogfritid.no

+47 483 15 287

Henriette Øyan

Teamleder prosjekt og utvikling

henriette@ungdomogfritid.no

+47 483 15 285

Linn Ersland

Teamleder drift og organisasjon

linn@ungdomogfritid.no

+47 483 15 280

Marit Bredesen

Seniorkonsulent kultur

marit@ungdomogfritid.no

+47 483 15 283

Linn Hattvang

Prosjektleder Ungdomsledelse

hattvang@ungdomogfritid.no

+47 483 15 288

Marie Lunde

Gamingkonsulent

marie@ungdomogfritid.no

+47 483 15 282

Ingvild Christensen

Konsulent

christensen@ungdomogfritid.no

+47 959 13 484

Adrian Salihu

Kommunikasjonskonsulent (vikar)

adrian@ungdomogfritid.no

+47 483 15 284

Ada Eidshagen Menne

Samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig (vikar)

ada@ungdomogfritid.no

+47 478 24 193

Ismael Odin Årthun

Administrasjonssekretær

ismael@ungdomogfritid.no

+47 973 40 301

Ingrid Bruun

Prosjektleder MUR (med ungdom som ressurs)

ingrid@ungdomogfritid.no

+47 944 49 085

Henriette Bendiksen

Kommunikasjonsansvarlig (i permisjon fra 24.09.21)

bendiksen@ungdomogfritid.no

Thea Juell

Samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig (i permisjon fra 7.januar)

thea@ungdomogfritid.no

+47 952 12 353

Morten Fredriksen

Organisasjonskonsulent (i permisjon fra 4.4.2022)

morten@ungdomogfritid.no

+47 483 15 286