Kontaktinformasjon

Postadresse
Ungdom og Fritid
Postboks 9024 Grønland
0133 Oslo

Besøksadresse
Grønland 10
0188 Oslo

+ 47 22 05 77 00

Ansatte

André Ruud

Generalsekretær

leder@ungdomogfritid.no

+47 483 15 287

Marit Bredesen

Kulturkonsulent

marit@ungdomogfritid.no

+47 483 15 283

Henriette Øyan

Organisasjonskonsulent

henriette@ungdomogfritid.no

+47 483 15 285

Linn Ersland

Administrasjonskonsulent og internasjonal prosjektleder

linn@ungdomogfritid.no

+47 483 15 280

Morten Fredriksen

Fylkeskoordinator

morten@ungdomogfritid.no

+47 483 15 286

Henriette Bendiksen

Kommunikasjonsansvarlig

bendiksen@ungdomogfritid.no

+47 993 39 855

Linn Hattvang

Kurskoordinator Ungdomsledelse

hattvang@ungdomogfritid.no

+47 483 15 288

Sara Belkilani

Organisasjonssekretær

sara@ungdomogfritid.no

+47 973 40 701

Ingvild Christensen

Prosjektleder for "Et bra sted å være, slik barn og unge ser det"

christensen@ungdomogfritid.no

+47 959 13 484

Marie Lunde

Gamingkonsulent

marie@ungdomogfritid.no

+47 483 15 282