Kontaktinformasjon

Postadresse
Ungdom og Fritid
Postboks 9024 Grønland
0133 Oslo

Besøksadresse
Christian Kroghs gate 10
0186 Oslo

+ 47 22 05 77 00

Ansatte

André Ruud

Generalsekretær

Strategisk ledelse, myndighetskontakt, samarbeid og internasjonalt arbeid.

leder@ungdomogfritid.no

+47 483 15 287

Henriette Øyan

Avdelingsleder innovasjon

Ansvarlig for Ungdom og Fritids prosjektportefølje og utviklingsarbeid.

henriette@ungdomogfritid.no

+47 483 15 285

Linn Ersland

Avdelingsleder organisasjon

Ansvarlig for drift, administrasjon og økonomi.

linn@ungdomogfritid.no

+47 483 15 280

Ada Eidshagen Menne

Prosjektleder Fritidsklubbløftet

Forskning og utvikling.

ada@ungdomogfritid.no

+47 478 24 193

Angelica Feliz Fauske Astroza

Administrasjonskonsulent

HR og administrasjon.

angelica@ungdomogfritid.no

+47 489 24 901

Benedicte Sundli

Organisasjonskonsulent

Tillitsvalgte og organisasjonens møter.

benedicte@ungdomogfritid.no

+47 489 15 532

Dita Pruse

Kompetansekonsulent

Prosjektleder for Landskonferansen.

dita@ungdomogfritid.no

+47 981 12 664

Gørkem Yüksel

Organisasjonskonsulent forvaltning

Ungdom og Fritids Fond og medlemsservice.

gorkem@ungdomogfritid.no

+47 489 07 775

Ida Dorthea Horpestad

Gamingkonsulent

Fagansvarlig for gaming og datakultur. Konsulent og veileder.

idadorthea@ungdomogfritid.no

+47 973 37 757

Ingrid Bruun

Prosjektleder Ung Skaperarena

Ungdomsmedvirkning, kurs og kompetanse (for ungdom).

ingrid@ungdomogfritid.no

+47 944 49 085

Kennellyn Nilsen

Prosjektmedarbeider Ung Skaperarena

Ungdomsengasjement og ungdomsaktiviteter.

kennellyn@ungdomogfritid.no

+47 483 15 284

Kine Radford Sletner

Konsulent

HR og administrasjon

kine@ungdomogfritid.no

+47 483 15 282

Kristin Eliassen

Internasjonalt ansvarlig

Internasjonale prosjekter og samarbeid, Erasmus+ Ungdom-støtteordninger.

kristin@ungdomogfritid.no

+47 974 39 888

Linn Hattvang

Prosjektleder Ungdomsledelse

Fagansvarlig Kurs og kompetanse, sosialfag og folkehelse, utdanning.

hattvang@ungdomogfritid.no

+47 483 15 288

Marit Bredesen

Seniorkonsulent kultur

Fagansvarlig kultur, ungdomsengasjement og Ungdom og Fritids Fond.

marit@ungdomogfritid.no

+47 483 15 283

Marte Emilsen

Kommunikasjonskonsulent

Ansvarlig for ekstern kommunikasjon og sosiale medier.

marte@ungdomogfritid.no

+47 489 10 991

Morten Fredriksen

Kommunikasjonskonsulent

Medlemskommunikasjon, nettside, nyhetsbrev

morten@ungdomogfritid.no

+47 483 15 286

Robin Hasani

Prosjektleder Digital fritid for alle

Datakultur og psykisk helse.

robin@ungdomogfritid.no

+47 489 10 191

Thea Juell

Samfunnskontakt

Myndighetskontakt og politikk, samarbeid, forskning og utvikling.

thea@ungdomogfritid.no

+47 952 12 353