Støtteordninger

Trenger dere penger til noe dere har lyst til å starte opp eller allerede driver med?

Her finner dere Ungdom og Fritids støtteordninger og tips til andre steder dere kan søke penger til fritidsklubben.

Ungdom og Fritids Fond

Dette er vår hovedstøtteordning, tidligere kjent som Frifond. Her kan du søke i forskjellige kategorier.

Søk Ungdom og Fritids Fond nå!

Ungdomsinitiativ

En midlertidig støtteordning der vi deler ut straksmidler til nyskapende prosjekter og aktiviteter som er initiert og gjennomført av ungdom!

Søk Ungdomsinitiativ nå!

Erasmus+ Ungdom

Ungdom og Fritid samarbeider tett med Erasmus+ Ungdom, som deler ut penger til fritidsklubber til mange ulike typer aktiviteter og prosjekter.

Les mer om Erasmus+ Ungdom nå!

Andre støtteordninger

Det finnes mange eksterne støtteordninger som fritidsklubber og ungdomsprosjekter kan søke på.

Les mer om eksterne støtteordninger nå!

16.2.2024