Andre støtteordninger

Det finnes mange støtteordninger som fritidsklubber og ungdomsprosjekter kan søke på. Her finner dere noen av dem.

De fleste kommuner og fylkeskommuner sitter på frivillighetsmidler som kan deles ut til lokale prosjekt. Ta kontakt med din kommune/fylkeskommune for å få vite mer om hvordan du kan søke.

Sjekk også legathåndboken og søk på din hjemkommune. Her finner du en stor oversikt over stipender, legater og støtteordninger.

Dere som er medlem hos oss bør søke Ungdom og Fritids Fond.