Møteplass datakultur

Fritidsklubbfeltet er kjent for å ta utgangspunkt i ungdommens egne interesser og å jobbe medvirkningsbasert. Dette har vi tidligere sett med skating, tagging og flere subkulturer, og nå også med gaming og datakultur. Derfor innledet vi et samarbeid med UKM, Tverga og Kandu i 2019, fordi organisasjonene hadde et samlet ønske om å styrke og løfte frem unges egen spillkultur. Enten det gjelder gaming eller andre interesser man gjør som knyttes til det digitale. Disse organisasjonene ble samlet sett et nettverk som het Møteplass datakultur.  

Målet med prosjektet “Møteplass datakultur” har vært å undersøke hvordan ikke-kommersielle aktører kan tilrettelegge bedre for møteplasser for datakultur, med utgangspunkt i ungdoms ønsker og behov. 

Derfor arrangerte Møteplass datakultur nettverket arrangerte et medvirkningsseminar i 2020 med ungdom og ungdomsarbeidere fra hele landet . På seminaret diskuterte deltakerne hva som utgjør en god møteplass for gaming og datakultur, og de bidro med sine erfaringer, behov, ideer og drømmer 

 Disse ble samlet i en rapport: Møteplass datakultur. 

 Om rapport Møteplass datakultur: 

Møteplass datakultur er en rapport fra et medvirkningsseminar arrangert i januar 2020 med ungdom og ungdomsarbeidere fra hele landet. Deltakerne trekker frem medvirkning som en forutsetning for å lykkes med utvikling av gode møteplasser for datainteressert ungdom. Dette betyr at de som skal tilrettelegge for møteplassene må ha god kompetanse og erfaring knyttet til ungdomsmedvirkning og ungdomsarbeid i praksis. Dette har UoF utviklet kurs om: lenke her.

For å skape troverdighet blant Ungdommene, er det også en forutsetning at ansatte har en genuin interesse for, og kompetanse om, gaming og datakultur.  

Har du noen spørsmål du behøver å stille oss?

Ida Dorthea Horpestad
Gamingkonsulent
horpestad@ungdomogfritid.no
+47 973 37 757


04.07.2023