Ungdomsinitiativ

Ungdomsinitiativ er en midlertidig støtteordning som deler ut straksmidler til nyskapende prosjekter og aktiviteter som er initiert og gjennomført av ungdom!

Målet med støtteordningen er å legge til rette for at flere ungdom engasjere seg i medvirkning på fritidsklubben eller i nærmiljøet.

Har du som ungdom en god idé om et nytt prosjekt eller aktivitet?

Da kan du søke Ungdomsinitiativ!

Trenger du inspirasjon? Sjekk ut Aktivitetsbanken!

Mål med støtteordningen

Støtteordningen skal støtte ungdomsinitierte aktiviteter og bistå til å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratiske og frivillige aktiviteter, samtidig som det bidrar ungdommens deltakelse lokalt.
Ungdomsinitiativ tildeler straksmidler, som vil si at medlemsklubben vil få tildelt pengene kort tid etter at deres søknad har blitt godkjent.

Hvem kan søke?

Målgruppen er alle ungdom mellom 13 og 26 år, som har et ønske om å gjennomføre et prosjekt og har tilhørighet til en av Ungdom og Fritids medlemsklubber.

 

Kom i gang med å søke Ungdomsinitiativ nå.

 

Hvem kan få støtte?

Ungdomsinitierte prosjekter som er nyskapende og et prosjekt som er åpent for alle som ønsker å delta. Dette må komme tydelig frem i både søknad og rapport.
Prosjektet må ha en voksen ansvarlig som har i oppgave å veilede og støtte ungdommen i prosessen. Dette trenger ikke å være kontaktpersonen vi har i vårt medlemsregister, men kontaktpersonen må være kjent med prosjektet.

Hva kan du få støtte til?

Det gis støtte til prosjekter og ulike typer arrangementer som er i regi av ungdom i samarbeid med medlemsklubben. Vi gir også støtte til utstyr til aktiviteter på klubben eller kompetansehevende tiltak for ungdom. Prosjektet bør være åpent for alle som ønsker å delta, slik at tilbudet skal komme flest mulig til gode. Se retningslinjene her.


Søknadskategorier

Støtte til aktiviteter og mindre arrangementer som varer en dag. Deltakerne skal oppleve aktiviteten /arrangementet som noe nytt og nyskapende.

Dette kan være aktiviteter/ arrangementer som har blitt gjennomført tidligere, men med ny vinkling eller konsept.

Eksempel på aktiviteter kan være stand-up, skumparty, konsert, klatretur, turneringer eller lignende.

 

SUM: opptil 20 000 kr.
Støtte til større prosjekter og arrangementer som krever god planlegging eller som går over flere dager. Prosjektet eller arrangementet må være nyskapende eller et konsept som ikke nylig har blitt gjennomført på eller i regi av klubben.

Prosjektet kan være ungdomsfestival, LAN (datatreff), turninger over tid eller andre aktiviteter som krever god planlegging.

SUM: opptil 40 000 kr.
Støtte til større og mindre kurs med barn og ungdom som målgruppe. Kurset skal ha som mål å inspirerende og engasjere deltakerne til å starte eller fortsette med egne aktiviteter, interesser og prosjekter.

Eksempel på kurs og kompetanse kan være dansekurs, unge arrangører, kokkekurs, fotokurs, improkurs, eller lignende.

SUM: opptil 30 000 kr
Støtte til større og mindre prosjekter som fremmer ungdomsdemokrati og deltakelse på fritidsklubben eller i nærmiljø. Målet med prosjektet er å bidra til økt engasjement og interesse for demokrati og politikk blant unge, og løfte frem deres meninger og påvirkningskraft i lokalmiljøet.

Eksempler kan være ungdomspolitiskdag, debatt, kurs i styrearbeid eller tilsvarende.

SUM: opptil 40 000 kr.

Søknadsprosess

 • Fortell din idé til medlemsklubben du har tilhørighet til.
 • Finn ut hvilken søknadskategori ditt prosjekt/ aktiviteten passer under.
 • Avklar med klubben hvilke rammer som er avgjørende for gjennomføringen.
 • Finn en dato for gjennomføringen
 • Fyll ut vårt korte skjema og fortell oss om ideen din, så vi kan kontakte deg
 • Planlegg prosjektet/ aktiviteten ved å ta utgangspunktet i søknadens innhold.
 • Søknaden skal også inneholde hvordan ungdommene er involvert fra begynnelse til slutt.
 • Lag et budsjett som viser hva pengene skal gå til (innhente priser).
 • Send inn søknad i samarbeid med kontaktpersonen på klubben.
 • Når søknaden er sendt inn må kontaktpersonen på vegne av klubben godkjenne søknaden i «Min Side», før den blir sendt videre til behandling hos Ung Skaperarena.
Når søknaden er sendt vil det ta ca. to uker før man får svar om man har fått innvilget søknaden.

 • Signere akseptskjema (gjøres av klubbansvarlig)
 • Pengene overføres til medlemsklubben
 • Hvordan skal prosjektet / aktiviteten markedsføres?
 • Er tilbudet åpent for alle?
 • Skal dere ha påmelding eller åpen invitasjon? Hvis påmelding, husk å sett en frist!
 • Arbeidsfordeling: Hvem av ungdommene og voksne skal være en del av arbeidsgruppen, og hvem gjør hva? Dette gjelder både i forkant av arrangementet, men også selve dagen prosjektet/ aktiviteten skal gjennomføres.
 • Hva trenger dere å handle inn? Hva kan handle inn i god tid og hva må handles inn dagen før?
 • Tidsskjema: Når starter og slutter arrangementet, og om det er andre tidspunkter i løpet av arrangementet som er viktig.

Følg tidsskjema og arbeidsfordelingen man har fått tildelt.

Det skal skrives en skriftlig rapport der man oppsummerer prosjektet/ aktiviteten og dokumenteter utgiftene. Denne rapporten skal senest være levert to måneder etter prosjekt-/ aktivitetslutt.

 • Det kan være lurt å ha en felles vurdering av hvordan prosjektet/arrangementet gikk med arbeidsgruppen.
 • Ta utgangspunktet i hva rapporten skal inneholde.
Ungdom og Fritid behandler søknader fortløpende.

En klubb kan søke på støtteordningen flere ganger i samme periode, så lenge det søkes om støtte til et nytt prosjekt eller aktivitet. Vi gjør oppmerksom på at klubber og/eller fylker som ikke tidligere har fått støtte vil kunne bli høyest prioritert.

Vårt ønske er at alle søknader skal godkjennes, og derfor bistår gjerne ved behov i søknadsprosessen. Når søknaden sendes inn, vil kontaktperson på medlemsklubben få en e-post om å godkjenne søknaden. Fra godkjenningen vil dere få svar på søknaden innen 14 dager.

Skulle vi se at det var noe som manglet i søknaden tar vi kontakt for å hjelpe!

Om søknaden avslås skyldes det enten ved at søknaden ikke oppfyller våre retningslinjer, eller at det ikke er mer penger igjen å dele ut. Begrunnelse for avslag vil kontaktpersonen motta pr e-post.

Spørsmål?

Lurer du på om dere kan søke, eller har du andre spørsmål til støtteordningen Ungdomsinitiativ? Ta kontakt med

Kennellyn Nilsen
Prosjektmedarbeider Ung Skaperarena
kennellyn@ungdomogfritid.no
+47 483 15 284

31.8.2023