Ungdomsinitiativ

Er du ungdom med en god idé?

Trenger du inspirasjon? Sjekk ut Aktivitetsbanken!

Da kan du søke Ungdomsinitiativ! Ungdomsinitiativ er en midlertidig støtteordning for ungdom, til ungdom! Vi deler ut penger til ungdommer på fritidsklubb, som vil lage egne prosjekter og aktiviteter! Pengene deles ut 14 dager etter at søknaden har blitt godkjent av klubben!

 

Kan dere og fritidsklubben søke?

For å søke om penger må dere ha en voksen kontaktperson som er ansatt eller ansvarlig i en fritidsklubb som er medlem av Ungdom og Fritid. Penger kan kun gis til medlemsklubber og ungdomsaktiviteter som bruker ungdomsmedvirkning og demokratiske prinsipper. Vi vil at ungdom skal være med på å bestemme hva det søkes penger til, og dette må komme tydelig frem i søknaden. Når søknaden er sendt inn må kontaktpersonen vegne av klubben godkjenne søknaden i Min Side . Søknaden blir da sendt til behandling hos Ungdom og Fritid. Klubben må ha betalt medlemskontingent for gjeldende år og oppdatert kontaktinformasjon. Vi gir ikke støtte til aktiviteter eller utstyr som normalt dekkes av klubbens kommunale budsjett (lønn til ansatte, renhold, osv.

 

Dette må være med i søknaden

  • Klubbtilhørighet
  • Kontaktopplysninger på ansvarlig ungdom og ansvarlig voksen
  • Sluttdato på aktiviteten. Dette påvirker rapporteringsfristen
  • Beskrivelse av aktiviteten
  • Enkelt budsjett over hva pengene skal brukes til

 

Lurer du på noe angående støtteordningen eller søknaden din? Ta kontakt med: magnus@ungdomogfritid.no. På dagtid kan dere også ringe på telefon: 483 15 284.

 

Hva er Ungdomsinitiativ?

Ungdomsinitiativ er en midlertidig støtteordning som deler ut straksmidler ment til å på kort tid hjelpe barn og unge på fritidsklubben til å starte og sette til liv sine egne idéer og prosjekter, som de selv er med på å gjennomføre. Dere vil få svar på søknaden 14 dager etter at den har blitt godkjent av kontaktpersonen på klubben!

Ungdomsinitiativ er en del av prosjektet Ung Skaperarena og støtteordningens søknadskategorier speiler deler av prosjektets mål: Gjennom kurs og idéverksteder ønsker Ung Skaperarena å gi barn og unge økt kompetanse og engasjement rundt demokrati, medvirkning og prosjektutvikling, som er viktig for å kunne delta, skape og påvirke på fritidsklubben og i lokalmiljøet. For at ungdom skal se umiddelbar effekt av engasjementet som oppstår etter kurs og idéverksteder, må de få midler med kort svarfrist for å realisere nettopp sine ønskeprosjekter.

Ungdomsinitiativ ønsker derfor å gi støtte til lokal aktivitet som holder på ungdommenes gode ideer og engasjement. Barn og unge vet best hva andre barn og unge vil ha, og ved å selv være med å tilføre nyskapende aktiviteter bidrar de til å styrke fritidsklubben og det totale kultur- og aktivitetstilbudet til barn og unge i Norge.

 

Hva kan dere søke om?

Innovasjonsprosjekter

Støtte til større prosjekter og arrangementer på klubben. Prosjektet eller arrangementet må være nyskapende for ungdommene, og derfor kan ikke klubben nylig ha gjennomført samme eller tilsvarende prosjekt. Prosjektet kan være
ungdomsfestival, LAN og andre aktiviteter som krever god
planlegging.

Inntil: 40 000.-

 

Nyskapende aktiviteter

Støtte til aktiviteter og mindre arrangementer. Det er ønskelig
at aktiviteten oppleves som noe nytt og nyskapende for ungdommene på fritidsklubben, derfor bør de ikke ha
gjennomført samme eller tilsvarende aktivitet tidligere.

Inntil: 20 000.-

 

Kurs og kompetanse

Støtte til større og mindre kurs med barn og ungdom som
målgruppe. Eksempler kan være dansekurs, arrangørkurs,
fotokurs, improkurs, eller lignende.

Inntil: 30 000.-

 

Ungdomsdemokrati

Støtte til større og mindre prosjekter som fremmer ungdomsdemokrati og deltakelse på fritidsklubben eller i nærmiljø. Et mål bør være å gi ungdommene på klubben et større ønske om å medvirke og engasjere seg. Eksempler kan
være ungdomspolitisk dag, debatt, kurs i styrearbeid eller
tilsvarende.

Inntil: 40 000,-

 

Lurer du på noe angående støtteordningen eller søknaden din? Ta kontakt med: magnus@ungdomogfritid.no. På dagtid kan dere også ringe på telefon: 483 15 284.

 

Slik fungerer ordningen

Pengene som deles ut fra Ungdomsinitiativ kommer fra Sparebankstiftelsen DNB og er en del av ungdomsprosjektet Ung Skaperarena, som skal hjelpe ungdom med deltakelse, innovasjon og medvirkning innenfor kultur og fritid, i sitt lokalmiljø og på fritidsklubben.

Aktiviteten/prosjektet må være åpent for alle som ønsker å delta og det er mulig å søke på støtteordningen flere ganger i samme periode, så lenge det søkes om støtte til et nytt prosjekt eller aktivitet. Men klubber og/eller fylker som ikke tidligere har fått penger vil kunne bli høyest prioritert hvis det er mange søkere. Det er ungdommene som bestemmer hva klubben skal søke penger til og ansatt voksenperson bør veilede ungdommene i prosessen.

Siden Ung Skaperarena har som mål at flere barn og unge skal delta og medvirke, forventes det at barn og unge på fritidsklubben er med på å bestemme hva det søkes midler til, og aktivt bidrar i gjennomføring av prosjektets ulike faser. Derfor er det også ønskelig at ungdom selv skriver og sender inn søknad til Ungdomsinitiativ, men med hjelp og endelig godkjenning av klubbarbeider. Hvis dere trenger inspirasjon til søknaden deres eller bare noen tips og triks til hvordan man lager og gjennomfører et prosjekt anbefaler vi dere å ta en titt på: Aktivitetsbanken.

Vi vil gjerne vise frem også deres prosjekter i Aktivitetsbanken vår. Så når prosjektet deres er ferdig kan dere laste opp bilder, videoer og beskrivelser i rapporten dere må levere. Da kan vi i Ungdom og Fritid se over og laste det opp i Aktivitetsbanken.

Les om retningslinjene her.

 

Når får dere svar på søknaden?

Ungdom og Fritid behandler søknader fortløpende.

Vårt ønske er at alle søknader skal godkjennes, og vi kan ved behov veilede i søknadsprosessen. Så hvis søknaden mangler noe så tar vi kontakt for å hjelpe! Når søknaden sendes inn, vil ansatt kontaktperson på klubben få en e-post om å godkjenne søknaden. Fra den dagen kontaktpersonen godkjenner søknaden vil dere få svar innen 14 dager.

Hvis Ungdom og Fritid godkjenner søknaden mottar kontaktpersonen på medlemsklubben et tilsagnsbrev. I brevet står hvor mye penger dere har fått, frister og hvordan man skal signere akseptskjemaet. Om søknaden avslås skyldes det enten at søknaden ikke oppfyller våre krav for å søke, eller at det ikke er mer penger igjen å dele ut. Dere vil da motta begrunnelse pr. e-post, men vanligvis

 

Skjer det noe underveis i prosjektet som gjør at dere må tenke annerledes? Det er helt normalt! Så ta kontakt med oss for en avklaring hvis det behov for store endringer i planen.

 

Lurer du på noe angående støtteordningen eller søknaden din? Ta kontakt med: magnus@ungdomogfritid.no. På dagtid kan dere også ringe på telefon: 483 15 284.