Ungdomsinitiativ

Ungdomsinitiativ 

Ungdomsinitiativ er en midlertidig støtteordning som nå har delt ut straksmidler til over 100 Ungdomsinitierteprosjekter med god geografisk spredning!!   

Vi gleder oss til å vise frem prosjektene i aktivitetsbanken når prosjektene er ferdig 😊

 

TUSEN HJERTELIG TAKK TIL SPAREBANKSTIFTELSEN DNB FOR STØTTE TIL PROSJEKTET ❤️
UTEN SPAREBANKSTIFTELSEN HADDE DET IKKE VÆRT MULIG ❤️

Sparebankstiftelsen | Logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom din idé har fått avslag eller ikke blitt sendt inn, kan din idé forhåpentligvis være et prosjekt din klubb kan søke midler til gjennom Ungdom og Fritids Fond som åpner igjen i august 2024.  

Trenger du inspirasjon? Sjekk ut Aktivitetsbanken!

 

Målet med støtteordningen 

Målet med støtteordningen har vært å støtte ungdomsinitierte aktiviteter og bistå til å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratiske og frivillige aktiviteter for og av ungdom.  

Ungdomsinitiativ har vært en ordning som tildeler straksmidler der medlemsklubben får tildelt midlene kort tid etter at søknaden har blitt godkjent.
 

Målgruppen har vært ungdom mellom 13 og 26 år, som har et ønske om å gjennomføre et prosjekt og har tilhørighet til en av Ungdom og Fritids medlemsklubber.

Det har blitt gitt støtte til ulike prosjekter og arrangementer der ungdommen  

 

Søknadskategorier 

Nyskapende aktiviteter (20.000,-)
Støtte til aktiviteter og mindre arrangementer som varer en dag. Deltakerne skal oppleve aktiviteten /arrangementet som noe nytt og nyskapende.Dette kan være aktiviteter/ arrangementer som har blitt gjennomført tidligere, men med ny vinkling eller konsept.

Eksempel på aktiviteter kan være stand-up, skumparty, konsert, klatretur, turneringer eller lignende. 

 

 

Innovasjonsprosjekter (40.000,-) 

Støtte til større prosjekter og arrangementer som krever god planlegging eller som går over flere dager. Prosjektet eller arrangementet må være nyskapende eller et konsept som ikke nylig har blitt gjennomført på eller i regi av klubben. 

Prosjektet kan være ungdomsfestival, LAN (datatreff), turninger over tid eller andre aktiviteter som krever god planlegging 

 

 

Kurs og kompetanse (30.000,-) 

 

Støtte til større og mindre kurs med barn og ungdom som målgruppe. Kurset skal ha som mål å inspirerende og engasjere deltakerne til å starte eller fortsette med egne aktiviteter, interesser og prosjekter. 

Eksempel på kurs og kompetanse kan være dansekurs, unge arrangører, kokkekurs, fotokurs, improkurs, eller lignende. 

 

Ungdomsdemokrati (40.000,-) 

Støtte til større og mindre prosjekter som fremmer ungdomsdemokrati og deltakelse på fritidsklubben eller i nærmiljø. Målet med prosjektet er å bidra til økt engasjement og interesse for demokrati og politikk blant unge, og løfte frem deres meninger og påvirkningskraft i lokalmiljøet. 

Eksempler kan være ungdomspolitiskdag, debatt, kurs i styrearbeid eller tilsvarende. 

 

Søknadsprosess 

 

Steg 1: Kom på en nyskapende idé 

 • Fortell din idé til medlemsklubben du har tilhørighet til. 
 • Finn ut hvilken søknadskategori ditt prosjekt/ aktiviteten passer under. 
 • Avklar med klubben hvilke rammer som er avgjørende for gjennomføringen. 
 • Finn en dato for gjennomføringen. 

 

Steg 2: Fyll ut søknaden 

 • Planlegg prosjektet/ aktiviteten ved å ta utgangspunktet i søknadens innhold. 
 • Søknaden skal også inneholde hvordan ungdommene er involvert fra begynnelse til slutt. 
 • Lag et budsjett som viser hva pengene skal gå til (innhente priser). 
 • Send inn søknad i samarbeid med kontaktpersonen på klubben. 
 • Når søknaden er sendt inn må kontaktpersonen på vegne av klubben godkjenne søknaden i «Min Side», før den blir sendt videre til behandling hos Ung Skaperarena. 

 

Steg 3: Innvilget søknad 

 

Når søknaden er sendt vil det ta ca. to uker før man får svar om man har fått innvilget søknaden. 

 • Signere akseptskjema (gjøres av klubbansvarlig) 
 • Pengene overføres til medlemsklubben 

 

 

Steg 4: Forberedelser før gjennomføringen 

 

 

Steg 5: Gjennomføring av prosjektet/ aktiviteten. 

 

Steg 6: Rapportering 

Det skal skrives en skriftlig rapport der man oppsummerer prosjektet/ aktiviteten og dokumenteter utgiftene. Denne rapporten skal senest være levert to måneder etter prosjekt-/ aktivitetslutt. 

 • Det kan være lurt å ha en felles vurdering av hvordan prosjektet/arrangementet gikk med arbeidsgruppen. 
 • Ta utgangspunktet i hva rapporten skal inneholde. 

 

https://www.ungdomogfritid.no/stotteordninger/ungdomsinitiativ/ 

Spørsmål? 

Lurer du på om dere kan søke, eller har du andre spørsmål til støtteordningen eller trenger bistand i prosjektutvikling? Ta kontakt med 

 

Kennellyn Nilsen
Prosjektmedarbeider Ung Skaperarena
kennellyn@ungdomogfritid.no
+47 483 15 284 

31.8.2023