Medlemskap

Bli medlem i Ungdom og Fritid

Hvorfor bli medlem?
Her er fire gode grunner til å bli medlem:

1. Frifondsmidler

Medlemmer kan søke Ungdom og Fritids frifondsmidler til aktivitetsfremmende utstyr, prosjekter, workshops og samarbeid gjennom Ungdom og Fritid. I 2018 delte vi ut over ni millioner kroner til våre medlemmer, og alle som søkte fikk minst en søknad innvilget.

2. Kurs og møteplasser

Ungdom og Fritid arrangerer flere kurs for ungdomsarbeidere og ungdom over hele landet, og vi har flere dyktige kursholdere knyttet til oss. Disse kursene er utviklet gjennom flere år, og de er svært relevante for voksne som jobber i klubb, og ungdom som er medlem i klubb.

Hvert år arrangerer vi landskonferanse og seminarer for alle som jobber med ungdom. Dette er faglige og sosiale forum hvor man får fagrelatert påfyll og mulighet til erfaringsutveksling med kolleger fra hele Norge.

3. Informasjon og kunnskap

Vi sender jevnlig ut informasjon om hva som skjer på den kulturelle og politiske ungdomsarenaen, samt annen nyttig informasjon fra organisasjonen.

I tillegg sender Ungdom og Fritid månedlig ut nyhetsbrev på e-post, og nettsidene våre oppdateres jevnlig.

Vi produserer materiell til medlemsklubbene våre i form av plakater, kampanjemateriell, t-skjorter og annet som klubbene kan laste ned eller få tilsendt. Ungdom og Fritid har også laget en rekke ungdomsfaglige publikasjoner som er tilgjengelige for våre medlemmer.

Det finnes ingen i dag som har en fullgod oversikt over hvilke vilkår fritidsklubber og ungdomshus har rundt om i kommunene. Ungdom og Fritid samler inn og opparbeider seg stadig mer kunnskap om feltet, og er også den eneste instansen som driver aktiv og systematisk kartlegging av sektoren. Kunnskapen organisasjonen har opparbeidet seg kommer alle medlemmer til gode.

4. Fellesskap

Som medlem i Ungdom og Fritid er dere en del av et fellesskap som jobber for å styrke både ansatte og ungdommer i fritidsklubber og ungdomshus.  Ungdom og Fritid organiserer nå over 600 fritidsklubber og ungdomshus over hele landet.

Ungdom og Fritid er ungdommenes og de ansattes støttespillere og talerør overfor kommune og politikere.