Organisasjonsoppbygging

Landsmøte er organisasjonens høyeste organ. Landsmøte avholdes hvert annet år, og på møtet deltar representanter fra hvert fylkesledd og sentralleddet. Landsmøte bestemmer hva organisasjonen skal jobbe med den neste perioden, og velger blant annet sentralstyret som skal utføre alle planene og styre organisasjonen i neste periode. Les mer om Landsmøte her.

Sentralstyre er de som styrer organisasjonen og blant annet sørger for at alle de tingene som står i strategidokumentene blir fulgt opp. Sentralstyret består av ni representanter og fire vararepresentanter. Halvparten av Ungdom og Fritids sentralstyre er ungdom. Sentralstyret har møter 4-6 ganger i året. Sentralstyret er arbeidsgiver for de ansatte i sekretariatet. Se oversikt og sentralstyret og sentralt tillitsvalgte her.

Landsstyremøte er et møte der representanter fra hvert fylkesledd og sentralleddet møtes mellom Landsmøtene. Møtene er en gang per halvår, med unntak av når det er Landsmøte. Landsstyremøtene behandler for eksempel forberedende saker til Landsmøte.

13.06.2023