Organisasjonsoppbygging

Landstinget er organisasjonens høyeste organ. Landstinget avholdes hvert annet år, og på møtet deltar 2 representanter fra hver krets. Landstinget bestemmer hva foreningen skal jobbe med den neste perioden, og velger blant annet sentralstyret som skal utføre alle planene og styre organisasjonen i neste periode.

Stormøtet er organisasjonens høyeste organ mellom Landstingene. Stormøtet avholdes de årene det ikke avholdes Landsting. Stormøtet godkjenner årsmelding, regnskap, budsjettjusteringer, endringer i Lover og har eventuelle suppleringsvalg. På møtet deltar to representanter fra hver krets.

Sentralstyret er de som styrer organisasjonen og blant annet sørger for at alle de tingene som står i handlingsprogrammet blir fulgt opp. Sentralstyret består av ni representanter og 4 vararepresentanter. Halvparten av Ungdom og Fritids sentralstyre er ungdom. Sentralstyret har møter 4-6 ganger i året. Sentralstyret er arbeidsgiver for de ansatte i sekretariatet.