Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser.

Ungdom og Fritid  skal påvirke og utvikle rammebetingelser for oppvekst, og jobbe for at alle barn og unge selv får bestemme over egen fritid.

Ungdom og Fritid skal:

  • påvirke planleggingen og utøvelsen av barne- og ungdomspolitikken
  • arbeide for utbygging av kommunale fritidstiltak med mål at alle skal ha et tilbud om fritidsklubb eller ungdomshus
  • bidra til faglig utvikling av feltet
  • organisere ulike fritidstiltak for barn og unge i kretsene
  • gi tilbud om aktiviteter og opplæring til medlemmene
  • øke kontakten mellom medlemmene regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • jobbe med holdningsskapende arbeid blant barn og unge, særlig tiltak som retter seg mot rasisme, vold og bruk av rusmidler
  • arbeide for at de eksisterende tiltakene skal være gode tilbud til barn og unge- medbestemmelsesrett

Handlingsplan
Politisk plattform
Ungdom og Fritids lover