Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser.

Våre satsingsområder 2018/2019

Ungdom og Fritid  skal påvirke og utvikle rammebetingelser for oppvekst, og jobbe for at alle barn og unge selv får bestemme over egen fritid.

Ungdom og Fritid skal:

  • påvirke planleggingen og utøvelsen av barne- og ungdomspolitikken
  • arbeide for utbygging av kommunale fritidstiltak med mål at alle skal ha et tilbud om fritidsklubb eller ungdomshus
  • bidra til faglig utvikling av feltet
  • organisere ulike fritidstiltak for barn og unge i kretsene
  • gi tilbud om aktiviteter og opplæring til medlemmene
  • øke kontakten mellom medlemmene regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • jobbe med holdningsskapende arbeid blant barn og unge, særlig tiltak som retter seg mot rasisme, vold og bruk av rusmidler
  • arbeide for at de eksisterende tiltakene skal være gode tilbud til barn og unge- medbestemmelsesrett

Handlingsplan
Politisk plattform
Ungdom og Fritids lover