Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid er en rusfri demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for deltakere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber. 

FORMÅL

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til deltakere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge. 

VISJON

Alle barn skal ha en fritidsklubb med kompetente voksne i sitt nærmiljø der medvirkning, mestring og relasjonsbygging er sentrale virkemidler. 

ORGANISATORISK VISJON

Ungdom og Fritid er en verdifull organisasjon for barn og unge samt ungdomsarbeidere, beslutningstakere og samarbeidspartnere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

Se strategisk plan 2023-2025 her.

I våre styringsdokumenter kan du lese mer om hvem vi er og hva vi jobber for.

13.06.2023