Kurs for ungdom

Ung Skaperarena skal hjelpe ungdom til deltakelse, innovasjon og medvirkning innenfor kultur og fritid i sitt lokalmiljø og på fritidsklubbene. Prosjektet er i samarbeid med UKM Norge, Det Europeiske Wergelandssenteret og Erasmus+ ungdom. Prosjektet er støttet og finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

Ung Skaperarena skal senke barrierene for deltakelse og inkludere flere stemmer, også de som ofte ikke blir hørt. Målgruppen er alle ungdom mellom 13 og 26 år. Gjennom prosjektet ønsker vi å anerkjenne og styrke ungdommene som de ressursene de er.

Ta kontakt med kursansvarlig for ungdom, Ingrid Bruun, på e-post ingrid@ungdomogfritid.no, for en uforpliktende og hyggelig prat! Eller bestill kurs direkte gjennom dette skjemaet.

P.S: Når ungdommene har deltatt på kurs, får de eksklusivt tilgang til vår nye støtteordning med straksmidler, kalt Ungdomsinitiativ!

For spørsmål som angår støtteordningen dirkete, kontakt Magnus Tveten på epost magnus@ungdomogfritid.no.

 

Målsettinger i prosjektet

 • Ungdom har fått økt kompetanse rundt demokratiets muligheter, og opplever større medvirkning og påvirkningskraft på sin egen fritid og i nærmiljøet.
 • Ungdom selv er premissleverandør i utvikling av nye tiltak og prosjekter lokalt, og har bidratt til en nasjonal styrking av kulturtilbudet til barn og unge i Norge
 • Kultur- og fritidsfeltet har fått et nasjonalt løft ved å ha fått tilført ny kunnskap om egenorganisert og nyskapende ungdomskultur på unges egne premisser.

 

Prosjektets leveranser

Ideverksted for ungdom

Beskrivelse

Har ungdommene på klubben din en kul ide, som de vil gjennomføre? Om det er en ungdomskonferanse, ungdomsfestival, skumparty, LAN-kveld, ungdomspolitisk dag eller mafia-disko? Slapp av – vi kan hjelpe! Gjennom en interaktiv og ungdomsvennlig workshop/kurs, hjelper vi ungdommene å konkretisere sine ønsker, slik at de enkelt kan putte det i en søknad til en eller flere støtteordninger!

 

Hva handler kurset om?

Vi tilpasser kurset etter ungdommenes behov, og dette er noe av det vi går gjennom:
 • Hva er et prosjekt?
 • Hvordan jobbe med et prosjekt?
 • Prosjektbeskrivelse
 • Økonomi og budsjett
 • Prosjektsøknader og støtteordninger

 

Effekt

 • Ungdom får større påvirkningskraft på sin egen fritid og i nærmiljøet
 • Ungdom får styrket sin kompetanse til å igangsette og gjennomføre egenorganiserte aktiviteter på klubb

 

Målgruppe

Alle barn og unge mellom 13 og 26 år, særlig aktuell for klubbungdom!
Av erfaring ser vi at kurset har størst effekt når ungdommene allerede vet (sånn cirka) hva de vil gjennomføre, også kan kurset hjelpe dem i å planlegge og organisere aktiviteten!

 

Metode og varighet

Ungdom og Fritid sine ungdomskurs kan tilpasses når det kommer til varighet. Alt fra en time til et helgeopplegg. Vi anbefaler minst en halv dag med kurs (3-timers kurs), og gjerne over en hel helg. Desto lenger tid vi har til kurset, desto mer ungdomsvennlig kan vi sette opp kurset i form av teambuilding, icebreakers, aktiviteter, gruppeoppgaver, øvelser og andre interaktive metoder!

 

Pris

Ved større kurspakker og egne avtaler kan prisen tilpasses. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

 

Dagskurs (alle kurs med varighet opp til en dag)
 • 5500 kroner for medlemmer
 • 8000 kroner for ikke-medlemmer

 

2-dagers kurs eller mer
Priser settes etter nærmere avtale.

 

 

Styre- og demokratiopplæring

Beskrivelse

Er ungdommene helt nye i klubbstyret og/eller ungdomsrådet? Vil dere gi dem den beste starten på medvirkning gjennom kurs? Gjennom Ungdom og Fritid sitt kurs i styre-. og demokratiopplæring lærer og forstår ungdommene hvilken ressurs de er, og viktigheten av å bruke sin stemme i demokratiet både på klubb og i nærmiljøet
Gjennom en interaktiv og ungdomsvennlig workshop/kurs, hjelper vi ungdommene med kunnskap og verktøy for å gjøre en god jobb. Etter kurset kan de for eksempel arrangere ungdomspolitisk dag eller ungdomskonferanse, og få støtte gjennom eksklusiv tilgang til en av våre nye støtteordninger med straksmidler, Ungdomsinitiativ! s

 

Hva handler kurset om?

Vi tilpasser kurset etter ungdommenes behov, og dette er noe av det vi går gjennom:
 • Hva er demokrati, og hvorfor demokrati?
 • Hva er et styret
 • Hva vil det si å være tillitsvalgt
 • Hvordan gjøre det bra som tillitsvalgt

 

Effekt

 • Ungdom får kjennskap til sine demokratiske muligheter på klubb og i lokalsamfunnet
 • Ungdom får større påvirkningskraft på sin egen fritid og i nærmiljøet
 • Ungdom får styrket sin kompetanse til å igangsette og gjennomføre egenorganiserte aktiviteter på klubb

 

 

Målgruppe

Alle barn og unge mellom 13 og 26 år, særlig aktuell for klubbungdom! Ikke minst ungdom som er endel av klubbstyre, fylkesledd og/eller ungdomsråd.

 

Metode og varighet

Ungdom og Fritid sine ungdomskurs kan tilpasses når det kommer til varighet. Alt fra en time til et helgeopplegg. Vi anbefaler minst en halv dag med kurs (3-timers kurs), og gjerne over en hel helg. Desto lenger tid vi har til kurset, desto mer ungdomsvennlig kan vi sette opp kurset i form av teambuilding, icebreakers, aktiviteter, gruppeoppgaver, øvelser og andre interaktive metoder!

 

Pris

Ved større kurspakker og egne avtaler kan prisen tilpasses. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

 

Dagskurs (alle kurs med varighet opp til en dag)
 • 5500 kroner for medlemmer
 • 8000 kroner for ikke-medlemmer
2-dagers kurs eller mer
Priser settes etter nærmere avtale.

 

Ta kontakt med kursansvarlig for ungdom, Ingrid Bruun, på e-post ingrid@ungdomogfritid.no, for en uforpliktende og hyggelig prat! Eller bestill kurs direkte gjennom dette skjemaet.