Kurs for ungdom

Vi tilbyr en rekke kurs for ungdom, som du kan bestille til din fritidsklubb eller til fylkesleddet.

Under kan du se oversikt over våre kurs, som er spesielt utviklet for å lage aktivitet på fritidsklubben. Kursene er lagt opp som kurspakker, med foreslått tidsbruk og innhold, men vi kan også tilpasse etter deres behov. Trykk på hvert kurs for å se mer.

Kurs for ungdom

Beskrivelse av kurset

Hvordan søke prosjektmidler er skapt for barn og unge i alderen 13 til 26 år, spesielt de som er involvert i fritidsklubber og ønsker å finansiere spennende aktiviteter og prosjekter. Dette interaktive kurset gir deltakerne nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å skrive effektive prosjektsøknader som kan resultere i støtte til deres klubbinitiativer.
Gjennom praktiske øvelser, diskusjoner og eksempler vil deltakerne lære hvordan de kan formulere mål, beskrive aktiviteter, utvikle budsjett og kommunisere prosjektets betydning klart og overbevisende. Kurset har som mål å utruste deltakerne med en ferdig prosjektsøknad de kan bruke for å søke støtte til klubbprosjekter.

Formål med kurset

 • Utvikle ferdigheter for å skrive effektive prosjektsøknader.
 • Forstå hvordan man formulerer mål og aktiviteter i søknader.
 • Lage et realistisk budsjett for prosjektfinansiering.
 • Kommunisere prosjekters betydning og påvirkning.
 • Gi deltakerne en ferdig prosjektsøknad.

Målgruppe

Denne workshopen er skreddersydd for barn og unge i alderen 13 til 26 år, spesielt de som er involvert i fritidsklubber og ønsker å søke prosjektmidler for å støtte sine klubbinitiativer. Målgruppen inkluderer unge med ulike erfaringer, fra de som aldri har søkt midler tidligere til de som ønsker å forbedre sine søknadsferdigheter.

Lengde

Lengde kan vi tilpasse, samtidig som kurset kan gjøres aller mest interaktivt desto lenger det er. Som standard har vi følgende lengder, men vi tilpasser ved behov:
 • 2 timer (inkl. pause)
 • 5-7 timer (inkl. lunsj og pauser)
 • 2 dager

Ikke formelle læringsmetoder

 • Gruppediskusjoner for refleksjon og erfaringsdeling.
 • Praktiske øvelser for å skrive og forbedre søknadselementer.
 • Aktiviteter som fremmer kreativitet og idéutvikling.
 • Bruk av eksempler og case-studier for læring.

Effekt- og læringsutbytte

Deltakerne vil forlate denne workshopen med en dypere forståelse av hvordan man skriver effektive prosjektsøknader for klubbaktiviteter. De vil ha lært hvordan man formulerer klare mål og aktiviteter, utvikler realistiske budsjetter og kommuniserer prosjekters betydning på en overbevisende måte. Læringsutbyttet inkluderer:
 • Ferdigheter til å lage en ferdig prosjektsøknad.
 • Evnen til å forstå og følge søknadsprosessen.
 • Sterkere kommunikasjons- og budsjettplanleggingsevner.
 • Økt selvtillit i å søke prosjektmidler.
 • Muligheten til å ta ledelse i klubbinitiativer og påvirke positiv endring i klubbmiljøet.

Få tilgang til straksmidler

Etter kurset vil klubben og ungdommene få tilgang til vår midlertidige støtteordning med straksmidler, kalt Ungdomsinitiativ. Ungdomsinitiativ har en enkel søknadsprosess, og dere får svar innen 2 uker!

Beskrivelse av kurset

Idéverksted: Fra ide til prosjekt er skapt for unge mennesker i alderen 13 til 26 år, spesielt de som er aktive i fritidsklubber. Dette interaktive kurset tar sikte på å gi deltakerne de nødvendige ferdighetene og kunnskapen for å planlegge, organisere og gjennomføre spennende aktiviteter og prosjekter på fritidsklubber, samtidig som de lærer hvordan de kan søke midler for å støtte sine ideer og initiativer.
Gjennom en ungdomsvennlig tilnærming og bruk av ikke-formelle læringsmetoder, vil deltakerne oppdage at de har potensiale til å være kreative og effektive ledere i sine lokalsamfunn. Kurset legger vekt på praktisk læring, samarbeid og deltakelse for å gi deltakerne en meningsfull og engasjerende opplevelse.

Formål med kurset

 • Utvikle lederskapsevner blant unge deltakere.
 • Gi ferdigheter for planlegging og gjennomføring av fritidsklubbaktiviteter.
 • Lære hvordan man søker midler for å støtte prosjekter.
 • Fremme ansvarlig deltakelse i lokalsamfunnet.
 • Styrke teamarbeid og samarbeidsferdigheter.
 • Inspirere til kreativitet og initiativ blant unge mennesker.

Målgruppe

Dette kurset er utformet for unge i alderen 13 til 26 år, spesielt de som er interessert i å bli aktive på fritidsklubber og ta å engasjere aktiviteter og prosjekter gjennom klubben. Målgruppen inkluderer unge med ulike erfaringer og bakgrunner, fra de som aldri har vært involvert i slike aktiviteter til de som allerede er engasjert i klubber og ønsker å utvikle sine ferdigheter og kunnskaper.

Lengde

Lengde kan vi tilpasse, samtidig som kurset kan gjøres aller mest interaktivt desto lenger det er. Som standard har vi følgende lengder, men vi tilpasser ved behov:
 • 2 timer (inkl. pause)
 • 5-7 timer (inkl. lunsj og pauser)
 • 2 dager

Ikke-formelle læringsmetoder

 • Gruppediskusjoner for kunnskapsdeling
 • Praktiske øvelser for praktisk læring
 • Aktiviteter som oppmuntrer til samarbeid og kommunikasjon
 • Bruk av visuelle hjelpemidler og multimedia for engasjement
 • Kreativ problemløsning og brainstorming-økter

Effekt og læringsutbytte

Etter kurset vil ungdommene ha en dypere forståelse av hvordan man effektivt planlegger, organiserer og gjennomfører aktiviteter og prosjekter på fritidsklubber. De vil også ha kompetansen til å søke midler og administrere ressurser for å støtte disse prosjektene.
Læringsutbyttet inkluderer:
 • Evnen til å planlegge og gjennomføre meningsfulle aktiviteter og prosjekter
 • Sterkere ledelses- og teamarbeidsevner
 • Ferdigheter i å finne finansieringsmuligheter og skrive vellykkede søknader
 • Økt selvtillit og evnen til å påvirke positiv endring i lokalsamfunnet
 • Muligheten til å forstå og respektere ulike perspektiver og samarbeide effektivt med jevnaldrende
Dette kurset oppfordrer til personlig vekst og utvikling hos deltakerne, og gir dem verktøyene de trenger for å være effektive og engasjerte ungdomsledere på fritidsklubber.

Få tilgang til straksmidler

Etter kurset vil klubben og ungdommene få tilgang til vår midlertidige støtteordning med straksmidler, kalt Ungdomsinitiativ. Ungdomsinitiativ har en enkel søknadsprosess, og dere får svar innen 2 uker!

Beskrivelse av kurset

Styre- og demokratiopplæring har som hovedmål å inspirere, informere og oppmuntre barn og unge i alderen 13 til 26 år til å engasjere seg i demokratiske prosesser på fritidsklubber. Dette interaktive kurset gir deltakerne en dyp forståelse av betydningen av ungdoms deltakelse i klubbstyrer og gir innsikt i hvordan det er å være ungdomsrepresentant i en fritidsklubb.
Gjennom engasjerende aktiviteter og diskusjoner vil deltakerne utforske hvordan de kan påvirke beslutningsprosesser, bidra til positive endringer i klubben sin og representere sine jevnaldrende effektivt. Workshopen vil også dele praktiske erfaringer fra unge som allerede er aktive i klubbstyrer, og gi råd om hvordan man kan få mest mulig ut av denne opplevelsen.

Formål med kurset

 • Fremme ungdomsengasjement og deltakelse i klubbstyrer
 • Gi innsikt i hva det innebærer å være en ungdomsrepresentant
 • Inspirere til aktiv deltakelse i demokratiske prosesser på fritidsklubber
 • Bygge ferdigheter for effektiv kommunikasjon og beslutningstaking
 • Skape bevissthet om betydningen av ungdomsinnspill i klubbstyrer

Målgruppe

Denne workshopen er designet for barn og unge i alderen 13 til 26 år, spesielt de som allerede er aktive eller er interessert i å engasjere seg i fritidsklubber, elevråd, ungdomsråd eller lignende. Målgruppen inkluderer unge med forskjellige erfaringer og bakgrunner, fra de som er nye til demokratiske prosesser til de som allerede er engasjerte og ønsker å styrke sine ledelsesferdigheter.

Lengde

Lengde kan vi tilpasse, samtidig som kurset kan gjøres aller mest interaktivt desto lenger det er. Som standard har vi følgende lengder, men vi tilpasser ved behov:
 • 2 timer (inkl. pause)
 • 5-7 timer (inkl. lunsj og pauser)
 • 2 dager

Ikke-formelle Læringsmetoder

 • Gruppediskusjoner for refleksjon og kunnskapsdeling
 • Interaktive øvelser for å utvikle kommunikasjonsevner
 • Aktiviteter som oppmuntrer til kreativitet og samarbeid
 • Bruk av multimedia og visuelle hjelpemidler for engasjement

Effekt og læringsutbytte

Etter kurset vil deltakerne føle seg mer selvsikre, kunnskapsrike og klare til å ta aktiv rolle i klubbens demokratiske prosesser. De vil ha verktøyene og nettverket de trenger for å gjøre en forskjell i sine klubbmiljøer og deres større samfunn.
Læringsutbytte inkluderer:
 • Skape bevissthet om betydningen av ungdomsinnspill i klubbstyrer
 • Forstå kraften i deres stemme og viktigheten av å være involvert
 • Hvordan en effektivt kan organisere og lede møter
 • Inspirere til aktiv deltakelse i demokratiske prosesser på fritidsklubber

Få tilgang til straksmidler

Etter kurset vil klubben og ungdommene få tilgang til vår midlertidige støtteordning med straksmidler, kalt Ungdomsinitiativ. Ungdomsinitiativ har en enkel søknadsprosess, og dere får svar innen 2 uker!

Bestill kurs i bestillingsskjema her.

Kursdeltakere får tilgang på støtteordningen Ungdomsinitiativ

Når ungdommene har deltatt på kurs, får de eksklusivt tilgang til vår nye støtteordning med straksmidler, kalt Ungdomsinitiativ!

 

Spørsmål?

Lurer du på noe om kurs eller ønsker å bestille?

Ta kontakt med Ingrid for hjelp på veien!

Ingrid Bruun
Prosjektleder Ung Skaperarena
ingrid@ungdomogfritid.no
+47 944 49 085

20.9.2023