Kurs for ungdom

– søknadsarbeid, prosjektutvikling, demokratiforståelse og samarbeid

3 timers kurs

Kurs i søknadsarbeid er et kort og intensivt kurs om hvordan konkretisere en ide, planlegge godt, skrive en prosjektbeskrivelse og søknad, samt å finne riktig støtteordning. Dette er et kurs som passer godt for ungdomsråd så vel som for klubbstyrer.
Varighet: 3 timer

1 dags kurs

Inneholder det samme som tretimerskurset, i tillegg til å gå mer i dybden på demokratiforståelse. Her berøres det hvilken rolle ungdom kan ha i et demokrati generelt, og hvordan fritidsklubben kan være en arena med ungdomsdemokrati.
Varighet: 5 timer

2 dagers kurs

Berører alt de to foregående kursene gjør, men har i tillegg et sterkt fokus på å skape gode rammer for samarbeid mellom ungdommene, og mellom ungdom og voksne. Her brukes mye tid på teambuilding-øvelser og på å bli enige om rammene for samarbeidet på fritidsklubben. Dette kurset velger mange å ta over en helg, og kombinerer det gjerne med overnatting slik at ungdommene får gode muligheter for å bli en sammensveiset gjeng.
Varighet: 2×5 timer (totalt 10 timer)