Kurs og ressurser

Ønsker du å heve din kompetanse?

Ungdom og Fritid jobber for å heve kompetansen både blant ungdom og ungdomsarbeidere. Dette er et viktig arbeid med tanke på å myndiggjøre ungdom i sine egne liv, og med tanke på at fritidssektoren skal kunne møte nåværende og fremtidige utfordringer. Derfor tilbyr vi flere kurs.

 

Kurs for ungdom

Gjennom prosjektet Ung Skaperarena tilbyr Ungdom og Fritid flere kurs for ungdom. Prosjektet skal hjelpe ungdom til deltakelse, innovasjon og medvirkning innenfor kultur og fritid i sitt lokalmiljø og på fritidsklubbene. Prosjektet er i samarbeid med UKM Norge, Det Europeiske Wergelandssenteret og Erasmus+ ungdom. Prosjektet er støttet og finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

P.S: Med å bestille kurs for ungdom, får dere eksklusiv tilgang til vår nye støtteordning med straksmidler, kalt Ungdomsinitiativ. Trykk her for å bestille kurs med en gang!

 

Ungdomsledelse

Ungdom og Fritids kompetanseprogram for ungdomsarbeidere. Ungdomsledelse har som mål å styrke ungdomsarbeideren som tilrettelegger for gode medvirkningsprosesser med barn og unge. Kompetanseprogrammet består av gratis digitale kurs, åpne nettverksmøter og fordypningskurs i ungdomsmedvirkning, og en videreutdanning i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Kurs for ungdomsarbeidere

I tillegg til Ungdomsledelse tilbyr vi kurs for ungdomsarbeidere i ulike temaer, som dere kan bestille hjem til deres klubb. Våre kursholdere er spredt rundt i landet, og reiser ut til dere for å holde kurs. Temaene i kursene er spesialtilpasset for å passe til ungdomsarbeid på åpne møteplasser, og bruker mye overførbare øvelser.

 

Medvirkningsverksted for kommuner

Medvirkningsverksted for kommuner er nytt tilbud til kommuner og fylkeskommuner. Her kan kommunalt ansatte, sammen med ungdom, se på kommunes medvirkningsarbeid. Målet er mer og bedre ungdomsmedvirkning, økt kunnskap og konkrete tiltak i kommunen.

 

03.02.2022