Kurs og ressurser

Ønsker du å heve din kompetanse?

Ungdom og Fritid jobber for å heve kompetansen både blant ungdom og ungdomsarbeidere. Dette er et viktig arbeid både med tanke på å myndiggjøre ungdom i sine egne liv, og med tanke på at fritidssektoren skal kunne møte nåværende og fremtidige utfordringer. Derfor tilbyr vi:

Våre kurs spenner fra konkrete kunnskapsoverleveringer til mer prosessuelle kurs der verdier og holdninger står i fokus. Mange kombinerer ungdomskurs med voksenkurs, og benytter sjansen til å gå mer i dybden for å reflektere over egen praksis på flere plan.Det kan også være interessant å tenke tverrfaglig. Hva med å invitere andre sektorer og samarbeidspartnere til kurs, dialog og felles faglig påfyll?

Vi har god erfaring med at kretser går sammen for å arrangere kurs. Dersom det ikke eksisterer en krets der klubben din ligger, kan dere likevel samle flere klubber innen et område for slik å redusere kostnadene. Ved å velge en slik modell bidrar dere også til en erfaringsutveksling som kan være verdifull i seg selv, dere knytter kontakter og får nye ideer.

Vi lager egne publikasjoner for dere som jobber med ungdom. Håndbøker, kompendier, artikler og annet faglig materiell er tilgjengelig til gratis nedlastning på våre nettsider. I tillegg legger vi jevnlig ut ungdomsfaglige publikasjoner fra andre.