Kurs og ressurser

Ønsker du å heve din kompetanse?

Ungdom og Fritid jobber for å heve kompetansen både blant ungdom og ungdomsarbeidere. Dette er et viktig arbeid både med tanke på å myndiggjøre ungdom i sine egne liv, og med tanke på at fritidssektoren skal kunne møte nåværende og fremtidige utfordringer. Derfor tilbyr vi flere kurs.

Relasjon
Miljøarbeid (ungdomsarbeideren)
Utgangspunktet for å kunne jobbe med ungdom. Hvordan skape relasjon til undommene og til å tilrettelegge for et trygt og inkluderende miljø.

Relevans
Rammer, innhold og arena (fritidsklubben)
Hvordan du kan skape relevante og attraktive tilbud. Rammeverket for drift av klubben, samarbeid, fasiliteter og tilbud.

Ressurs
Medvirkningsmetodikk (ungdommene)
Hvordan du jobber metodisk med ungdomsmedvirkning over tid for å dyrke frem unge ressurser.

 

Våre kurs spenner fra konkrete kunnskapsoverleveringer til mer prosessuelle kurs der verdier og holdninger står i fokus. Det kan være interessant å tenke tverrfaglig. Hva med å invitere andre sektorer og samarbeidspartnere til kurs, dialog og felles faglig påfyll?

Vi lager egne publikasjoner for dere som jobber med ungdom. Håndbøker, kompendier, artikler og annet faglig materiell er tilgjengelig til gratis nedlastning på våre nettsider. I tillegg legger vi jevnlig ut ungdomsfaglige publikasjoner fra andre.

Dere kan også bestille Ungdom og Fritids medvirkningshåndbok «Med ungdom som ressurs» i vår webshop.