Kurs og ressurser

Ønsker du å heve din kompetanse?

Ungdom og Fritid jobber for å heve kompetansen både blant ungdom og ungdomsarbeidere. Dette er et viktig arbeid med tanke på å myndiggjøre ungdom i sine egne liv, og med tanke på at fritidssektoren skal kunne møte nåværende og fremtidige utfordringer. Derfor tilbyr vi flere kurs.

Ungdomsledelse

Ungdom og Fritids opplæringsprogram for ungdomsarbeidere. Ungdomsledelse har som mål å styrke ungdomsarbeideren som tilrettelegger for gode medvirkningsprosesser med barn og unge. Opplæringsprogrammet består av kurs og fordypningskurs i ungdomsmedvirkning, og en videreutdanning i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

Kurs for ungdom

Vi tilbyr tre ulike kurs for ungdom, som tar for seg temaer som søknadsarbeid, demokratiopplæring og teambuilding. Kursene passer godt til f.eks klubbstyre, ungdomsråd og andre grupper med ungdom.Vi tilbyr tre ulike kurs for ungdom, som tar for seg temaer som søknadsarbeid, demokratiopplæring og teambuilding. Kursene passer godt til f.eks klubbstyre, ungdomsråd og andre grupper med ungdom.

Kurs for ungdomsarbeidere

I tillegg til Ungdomsledelse tilbyr vi åtte andre faste kurs for ungdomsarbeidere i ulike temaer, som dere kan bestille hjem til deres klubb. Våre kursholdere er spredt rundt i landet, og reiser ut til dere for å holde kurs. Temaene i kursene er spesialtilpasset for å passe til ungdomsarbeid på åpne møteplasser, og bruker mye overførbare øvelser.

 

Medvirkningsverksted for kommuner

Medvirkningsverksted for kommuner er nytt tilbud til kommuner og fylkeskommuner. Her kan kommunalt ansatte, sammen med ungdom, se på kommunes medvirkningsarbeid. Målet er mer og bedre ungdomsmedvirkning, økt kunnskap og konkrete tiltak i kommunen.

Vi lager egne publikasjoner for dere som jobber med ungdom. Håndbøker, kompendier, artikler og annet faglig materiell er tilgjengelig til gratis nedlastning på våre nettsider. I tillegg legger vi jevnlig ut ungdomsfaglige publikasjoner fra andre.

Dere kan også bestille Ungdom og Fritids medvirkningshåndbok «Med ungdom som ressurs» i vår webshop.