Kurs og ressurser

Ønsker du å heve din kompetanse?

Ungdom og Fritid jobber for å heve kompetansen både blant ungdom og ungdomsarbeidere. Dette er et viktig arbeid med tanke på å myndiggjøre ungdom i sine egne liv, og med tanke på at fritidssektoren skal kunne møte nåværende og fremtidige utfordringer. Derfor tilbyr vi flere kurs.

Ungdomsledelse

Ungdom og Fritids kompetanseprogram for ungdomsarbeidere. Ungdomsledelse har som mål å styrke ungdomsarbeideren som tilrettelegger for gode medvirkningsprosesser med barn og unge. Kompetanseprogrammet består av gratis digitale kurs, åpne nettverksmøter og fordypningskurs i ungdomsmedvirkning, og en videreutdanning i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Kurs for ungdomsarbeidere

I tillegg til Ungdomsledelse tilbyr vi kurs for ungdomsarbeidere i ulike temaer, som dere kan bestille hjem til deres klubb. Våre kursholdere er spredt rundt i landet, og reiser ut til dere for å holde kurs. Temaene i kursene er spesialtilpasset for å passe til ungdomsarbeid på åpne møteplasser, og bruker mye overførbare øvelser.

 

Medvirkningsverksted for kommuner

Medvirkningsverksted for kommuner er nytt tilbud til kommuner og fylkeskommuner. Her kan kommunalt ansatte, sammen med ungdom, se på kommunes medvirkningsarbeid. Målet er mer og bedre ungdomsmedvirkning, økt kunnskap og konkrete tiltak i kommunen.

 

03.02.2022