Bestille kurs av Ungdom og Fritid

Vi tilbyr en rekke kurs for ungdom og ungdomsarbeidere.

Før du bestiller er det viktig at du gjør deg kjent med informasjon og rettigheter på denne siden.

Kurs du kan bestille våren 2024

Kurs for ungdom

Nettkurs til ungdomsarbeidere:

  • RELASJON – Kommunikasjon, samhandling og psykisk helse på fritidsklubber
  • RESSURS – Ungdomsmedvirkning på fritidsklubber
  • RELEVANS – Attraktivitet, rekruttering, prosjektarbeid, barrierer for deltagelse, og tverrfaglig samarbeid på fritidsklubber
  • Ungdomsledelse – Relasjon, ressurs og relevans oppsummert
  • NY PÅ KLUBB – Fritidsklubbens historie, ungdomsarbeiderens rolle og ungdomstid som livsfase

Gå til skjema for bestilling av kurs her.

 

 

 

Vi har hatt gode erfaringer med å gjennomføre kursene også for andre enn ungdomsarbeidere, som for eksempel ansatte i skolevesen, og andre som ønsker å jobbe med ungdom.

 

20.02.2024