Ungdom og Fritid mener

Som interesseorganisasjon for fritidsklubber i Norge uttaler vi oss på vegne av våre medlemmer som er ungdommer og ungdomsarbeidere i fritidsklubber.

Dette dokumentet er Ungdom og Fritids politiske plattform og er strukturert som et oppslagsverk, og viser hva organisasjonen mener om ulike tema. Alle tema og saksområder som berører eller opptar Ungdom og Fritid skal være dekket. Nye temaer kan bli aktuelle i løpet av perioden. Nye uttalelser vedtas da av sentralstyret.

UNGDOM OG FRITID MENER (pdf)

13.06.2023