Fylkesledd

Velkommen til samlesiden for alle fylkeslagene. I sidemeny kan du velge aktuelt fylkeslag for mer informasjon.

Et fylkesledd består av

  • Alle Ungdom og Fritids medlemsklubber innenfor fylkets grenser 
  • Et fylkesstyre bestående av ungdom og voksne 
  • Årlige fylkesårsmøter  

Viktige frister

1. april: Frist for å avholde fylkesårsmøte
1. mai: Frist for å levere årsrapport (sendes på e-post til organisasjonskonsulent)
1. juni: Frist for å søke tilskudd til fylkesledd

Organisasjonsstruktur

Fylkesleddet er et demokratisk ledd mellom medlemsklubben og sentralleddet.

Hvert fylkesledd har årlige fylkesårsmøter og et fylkesstyre bestående av halvparten ungdom. Alle Ungdom og Fritids medlemmer innenfor det enkelte fylket er automatisk en del av sitt fylkeslag, og alle medlemsklubbene vil bli invitert til fylkesårsmøtene og kan stille med en ungdomrepresentant og en voksenrepresentant.  

Fylkesårsmøtene er årsmøtet i fylket og skal avholdes innen utgangen av mars i hvert fylke.

Mål med organisasjonsstruktur 

  • Demokratisk oppbygning hvor alle fylkene er representert på Landsmøte og Landsstyret
  • Et sterkt regionalt ledd som kan representere alle medlemsklubbene i fylket 
  • Alle medlemsklubber har mulighet for å delta på fylkesårsmøter  
  • Økt deltakelse og påvirkning fra ungdom

Har du spørsmål eller ønsker å ta en prat om fylkesledd?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

27.6.2024