Fylkesledd

Fylkesårsmøter 2022

Fylkesstyrene i hvert enkelt fylke velger dato for sitt møte. Disse datoene er foreløpig satt:

Se mer informasjon om hvert enkelt fylke i sidemeny.

Et fylkesledd består av

  • Alle Ungdom og Fritids medlemsklubber innenfor fylkets grenser 
  • Et fylkesstyre bestående av ungdom og voksne 
  • Årlige fylkesårsmøter  

Viktige frister

1. mars: Frist for å avholde fylkesårsmøte
1.april: Frist for å levere årsrapport
1. des: Frist for å søke tilskudd til fylkesledd

Ny organisasjonsstruktur

Ungdom og fritid har i 2019-2020 stiftet fylkesledd i alle elleve fylker. Fylkesleddet er et demokratisk ledd mellom medlemsklubben og sentralleddet.

Hvert fylkesledd har årlige fylkesårsmøter og et fylkesstyre bestående av halvparten ungdom. Alle Ungdom og Fritids medlemmer innenfor det enkelte fylket er automatisk en del av fylkesleddet, og alle medlemsklubbene vil bli invitert til fylkesårsmøtene og kan stille med en ungdomrepresentant og en voksenrepresentant.  

Fylkesårsmøtene er årsmøtet i fylket og skal avholdes innen utgangen av februar i hvert fylke.

Mål med endret organisasjonsstruktur 

  • Økt demokratisk oppbygning hvor alle fylkene er representert på Landsmøte 
  • Et sterkere regionalt ledd som kan representere alle medlemsklubbene i fylket 
  • Alle medlemsklubber har mulighet for å delta på fylkesmøter  
  • Økt deltakelse og påvirkning fra ungdom

Har du spørsmål eller ønsker å ta en prat om fylkesledd?

Ta kontakt med vår fylkeskoordinator Morten:
Morten@ungdomogfritid.no

+47 48 31 52 86

 

 


03.11.2020