Fylkesledd

Vi trenger deg!

Ungdom og fritid skal stifte fylkesledd og trenger engasjerte ungdom (brukere) og voksne (ansatte) til tillitsverv og deltakelse i fylkesleddet.

Under Ungdom og Fritids Landsting 2019 ble det vedtatt at Ungdom og Fritids skal endre organisasjonsstruktur fra krets til fylkesledd. Dette gjøres for å sikre våre medlemmers demokratiske deltakelse og påvirkning på organisasjonen.

Fylkesleddene skal følge fylkesreformen med elleve fylker. Hvert fylkesledd skal bestå av både årlige fylkesmøter og et fylkesstyre bestående av halvparten ungdom. Alle Ungdom og Fritids medlemmer innenfor det enkelte fylket blir automatisk en del av fylkesleddet, og alle medlemsklubbene vil bli invitert til fylkesmøtene og kan stille med en ungdomrepresentant og en voksenrepresentant.  

Et fylkesledd består av

  • Alle Ungdom og Fritids medlemsklubber innenfor fylkets grenser 
  • Et fylkesstyre bestående av ungdom og voksne 
  • Årlige fylkesmøter  

Mål med endret organisasjonsstruktur 

  • Økt demokratisk oppbygning hvor alle fylkene er representert på Landsmøte 
  • Et sterkere regionalt ledd som kan representere alle medlemsklubbene i fylket 
  • Alle medlemsklubber har mulighet for å delta på fylkesmøter  
  • Økt deltakelse og påvirkning fra ungdom

Viktige frister

1. mars: Frist for å avholde fylkesmøte
1.april: Frist for å levere årsrapport
1. des: Frist for å søke tilskudd til fylkesledd

Har du spørsmål eller ønsker å ta en prat om fylkesledd?

Ta kontakt med vår fylkeskoordinator Morten:
Morten@ungdomogfritid.no

+47 48 31 52 86

 

 


26.04.2019