Tillitsvalgt i fylket?

Vurderer du om du skal bli tillitsvalgt i fylket?

Her vil du finne informasjon om det å være tillitsvalgt i fylkeslagene til Ungdom og Fritid.

Vi har per i dag 13 fylkesledd. Alle har hvert sitt demokratisk valgte fylkesstyre og de fleste har en egen valgkomité.Noen vanlige spørsmål

Tillitsvalgte

Fylkesstyret

Tillitsvalgte i fylkesstyret er valgt som representanter for klubbene i fylket.

De bestemmer i saker som angår klubbene og gir innspill til vår sentrale organisasjon.

De blir også inviterte til mange spennende prosjekter og samarbeid.

 

Valgkomiteen

Tillitsvalgte i valgkomiteen er valgt for å uavhengig vurdere styresammensetting.

Det er demokratisk valgte representanter fra klubbene i fylket. Disse er valgt på et fylkesårsmøte og er valgt for å representere alle.

Både ungdom og voksne er med i styret og har lik stemmerett!

I utgangspunktet får man ikke betalt, da dette er et frivillig verv.

En del av de voksne tillitsvalgte får lov av arbeidsgiver å gjøre dette i løpet av arbeidstiden. Fylkesstyrer som har økonomi til det kan velge å gi møtegodtgjørelse, for eksempel til ungdommen.

Saker som er relevant for klubbene i fylket. Det kan være innspill til budsjett i fylket, innspill til Ungdom og Fritids ungdomstema eller strategisk plan.

De tillitsvalgte i fylkene oppfordres også til å fokusere på det de er best på, i tråd med vår strategiske plan.

Dette varierer. I disse tider kan man ha en del fylkesstyremøter digitalt, man kan til og med arrangere store fylkesårsmøter digitalt. Men mange er enige i at det er mer spennende og lettere å bygge gode relasjoner når man møtes fysisk.

Typisk kan et fylkesstyre ha 3-4 digitale møter i løpet av et år og 1-2 fysiske samlinger der man både har møte og gjør noe hyggelig sammen. Ved lang reisevei i fylket kan dette også være med overnatting.

Det er viktig at fylkesstyret velger møtesteder det er praktisk mulig å komme til.

Det er veldig forskjellig. Fylkesstyrene velger antall møter selv. De velger også arbeidsfordelingen  innad i styret.

Dette er fast for alle fylker:

– Fylkesårsmøte januar/februar (hele styret er med)

– Landsstyremøte – høst og vår (2 fra styret)

– Landsmøte (annen hvert år)

 

Dette er litt forskjellig i fylkene: 

– Fylkesstyremøter – ca 4-6 møter i året (hele styret er med)

– Opplæring/kurs – 1-2 kvelder i løpet av året (hele styret er med)

– Invitasjoner til prosjekter og samarbeid – Frivillig

 

Dette vil si at fylkesstyret kan gjære en god jobb ved å ha f.eks. 5 fylkesstyremøter, et fylkesårsmøte og en felles opplæringskveld i løpet av et år. Noen fylkesstyrer har mer aktivitet enn dette.

Godt spørsmål! Svarene kan være mange :)

– Du kan påvirke ditt eget fylke
– Du kan påvirke vår organisasjon
– Det er en spennende erfaring å ha på en CV
– Du kan bygge et nettverk med klubbene i fylket
– Det er spennende regionale og nasjonale prosjekter og samarbeid
– Det er spennende turer med masse gøyal læring!

Har du spørsmål?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

7.2.2024