Tillitsvalgt i fylket?

Vurderer du om du skal bli tillitsvalgt i fylket?

Her vil du finne informasjon om det å være tillitsvalgt i fylkeslagene til Ungdom og Fritid.

Vi har 11 fylkeslag, et for hvert fylke. Alle har hvert sitt demokratisk valgte fylkesstyre og de fleste har en egen valgkomité.Noen vanlige spørsmål

Tillitsvalgte

Fylkesstyret

Tillitsvalgte i fylkesstyret er valgt som representanter for klubbene i fylket.

De bestemmer i saker som angår klubbene og gir innspill til vår sentrale organisasjon.

De blir også inviterte til mange spennende prosjekter og samarbeid.

 

Valgkomiteen

Tillitsvalgte i valgkomiteen er valgt for å uavhengig vurdere styresammensetting.

Det er demokratisk valgte representanter fra klubbene i fylket. Disse er valgt på et fylkesårsmøte og er valgt for å representere alle.

Både ungdom og voksne er med i styret og har lik stemmerett!

I utgangspunktet får man ikke betalt, da dette er et frivillig verv.

En del av de voksne tillitsvalgte får lov av arbeidsgiver å gjøre dette i løpet av arbeidstiden. Fylkesstyrer som har økonomi til det kan velge å gi møtegodtgjørelse, for eksempel til ungdommen.

Saker som er relevant for klubbene i fylket. Det kan være innspill til budsjett i fylket, innspill til Ungdom og Fritids ungdomstema eller strategisk plan.

De tillitsvalgte i fylkene oppfordres også til å fokusere på det de er best på, i tråd med vår strategiske plan.

Dette varierer. I disse tider kan man ha en del fylkesstyremøter digitalt, man kan til og med arrangere store fylkesårsmøter digitalt. Men mange er enige i at det er mer spennende og lettere å bygge gode relasjoner når man møtes fysisk.

Typisk kan et fylkesstyre ha 3-4 digitale møter i løpet av et år og 1-2 fysiske samlinger der man både har møte og gjør noe hyggelig sammen. Ved lang reisevei i fylket kan dette også være med overnatting.

Det er viktig at fylkesstyret velger møtesteder det er praktisk mulig å komme til.

Det er veldig forskjellig. Fylkesstyrene velger antall møter selv. De velger også arbeidsfordelingen  innad i styret.

Dette er fast for alle fylker:

– Fylkesårsmøte januar/februar (hele styret er med)

– Landsstyremøte – høst og vår (2 fra styret)

– Landsmøte (annen hvert år)

 

Dette er litt forskjellig i fylkene: 

– Fylkesstyremøter – ca 4-6 møter i året (hele styret er med)

– Opplæring/kurs – 1-2 kvelder i løpet av året (hele styret er med)

– Invitasjoner til prosjekter og samarbeid – Frivillig

 

Dette vil si at fylkesstyret kan gjære en god jobb ved å ha f.eks. 5 fylkesstyremøter, et fylkesårsmøte og en felles opplæringskveld i løpet av et år. Noen fylkesstyrer har mer aktivitet enn dette.

Godt spørsmål! Svarene kan være mange :)

– Du kan påvirke ditt eget fylke
– Du kan påvirke vår organisasjon
– Det er en spennende erfaring å ha på en CV
– Du kan bygge et nettverk med klubbene i fylket
– Det er spennende regionale og nasjonale prosjekter og samarbeid
– Det er spennende turer med masse gøyal læring!

Har du spørsmål eller ønsker å ta en prat om fylkesledd?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

1.6.2023