Ungdom og Fritids Fond

Vi deler årlig ut støtte til lokale aktiviteter i våre medlemsklubber og ungdomshus. Her finner dere info om hva dere kan søke om.

Ungdom og Fritid reviderer retningslinjene hvert år og det er viktig at dere setter dere inn i disse før dere søker. 

Informasjon om søknadsperiode

Fra og med høsten 2023 følger søknadsperioden skoleåret.Neste søknadsperiode åpner 15. august 2024 (frem til april 2025). Dette er en løpende søknadsperiode, vi deler ut midler til det er tomt. Så det lønner seg å starte arbeidet med å planlegge nå og søke tidlig.  

 Ungdom og Fritid reviderer retningslinjene hvert år og det er viktig at dere setter dere inn i disse før dere søker så dere kan planlegge fremover og ha oversikt over hvilke muligheter dere har. Midlene vi deler ut til fritidsklubbene skal gå til å skape mer aktivitet for ungdom i deres lokalmiljø. 

Om støtteordningen

Ungdom og Fritids Fond er vår faste støtteordning til fritidsklubber. Ungdom og Fritid forvalter spillemidler fra Kulturdepartementet. Ungdom og Fritid deler ut midlene til våre medlemmer gjennom støtteordningen «Ungdom og Fritids Fond». Midlene vi deler ut til fritidsklubbene skal gå til å skape mer aktivitet for ungdom i deres lokalmiljø. Det vi støtter skal være åpent for alle som ønsker å delta og aktiviteten skal skje i regi av fritidsklubben. Det er ungdommene som bestemmer hva klubben skal søke penger til, og de ansatte på fritidsklubben veileder ungdommene i prosessen.  

For å drifte støtteordningen beholder Ungdom og Fritids sentralledd en administrasjonsandel på 5 % av det totale tilsagnet i tråd med bestemmelser fastsatt av Stortinget. 

*nye retningslinjer kommer til høsten 2024 når Ungdom og Fritids Fond for søknadsperioden 24/25 åpner.

13.06.2024