Politisk arbeid

Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider politisk for å bedre fritidsklubbtilbudet for barn og ungdom lokalt og arbeidshverdagen til ungdomsarbeidere på klubb.

For å gjøre dette jobber vi med å bedre statlige og kommunale aktører og beslutningstakeres kunnskap og kapasitet til å løfte fritidsklubbene. Politisk påvirkningsarbeid er både morsomt og utfordrende. Veien til politisk gjennomslag kan ofte være lang, men gjennom dette arbeidet er man med på å forandre samfunnet til det bedre.

På denne siden finnes informasjon om hvordan Ungdom og Fritid jobber politisk og hva vi mener og alt som trengs for å starte politisk påvirkningsarbeidet lokalt.

Politikere er folkevalgte, og som oftest er de interessert i å lytte til hvordan de kan gjøre tilbud for barn og ungdom bedre. Som nasjonalt ledd jobber Ungdom og Fritid politisk og dersom ditt fylkeslag eller klubb har en eller flere saker dere mener noe om politisk, så bør påvirkningsarbeidet være noe dere også prioriterer.

Har du noen spørsmål du behøver å stille oss?

Thea Juell
Samfunnskontakt
thea@ungdomogfritid.no
+47 952 12 353

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

Pressehenvendelser, se mer informasjon her.

31.05.2023