Ungdomsledelse

Ungdomsledelse er et opplæringsprogram for ungdomsarbeidere på åpne møteplasser for ungdom, med oppstart høsten 2019. Målene for programmet er økt kompetanse til ungdomsarbeideren, økt ungdomsmedvirkning på klubbene og økt synlighet for fritidsfeltet i tverrfaglige samarbeid.

Ungdomsledelse er en nasjonal satsning, finansiert gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene. Vi ser kompetanseløftet i sammenheng med det kommunale folkehelsearbeidet: Fritidsklubber og ungdomshus skal være inkluderende møteplasser som aktivt bruker medvirkning til å øke unges trivsel og opplevelse av mestring og tilhørighet.

Gjennom Ungdomsledelse ønsker vi å styrke ungdomsarbeideren som tilrettelegger for gode medvirkningsprosesser med barn og unge. I Ungdomsledelse er ungdomsarbeideren tilrettelegger for ungdomsinitiativ, den som skaper trygge rammer for medvirkning. Ungdommen er initiativtaker og medvirker, med trygge rammer til å teste og utvikle egenskaper, ferdigheter og kompetanser.

Ungdomsledelse har fokus på både formell og ikke-formell kompetanse. I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr vi en videreutdanning i fritidspedagogisk ungdomsledelse, som gir studiepoeng. Samtidig tilbyr Ungdom og Fritid kurs i medvirkningsmetodikk for ungdomsarbeidere i alle fylker. Alle delene kan tas uavhengig av hverandre.

Kurs Ungdomsledelse
Medvirkningsarbeid med ungdom. Kurset tilbys som en dagssamling i alle fylker hvert skoleår. Se kalender for oversikt over kurs i kommende periode. Kurset kan også bestilles.

Fordypningskurs Ungdomsledelse
Tredagers samling for deg som ønsker å starte opp ungdomsgrupper og andre medvirkningsprosjekter lokalt. Kurset har et praktisk fokus og gir sertifisering i Ungdom og Fritids medvirkningsmetodikk.  

Fritidspedagogisk Ungdomsledelse
Fritidspedagogisk Ungdomsledelse er en videreutdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Studiet gir 15 studiepoeng og vil i første omgang tilbys høsten 2019 og høsten 2020.

14.02.2020