Ungdomsledelse

Ungdomsledelse er et opplæringsprogram for ungdomsarbeidere på åpne møteplasser for ungdom. Målene for programmet er økt kompetanse til ungdomsarbeideren, økt ungdomsmedvirkning på klubbene og økt synlighet for fritidsfeltet i tverrfaglige samarbeid.

Ungdomsledelse er en nasjonal satsning, finansiert gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene. Vi ser kompetanseløftet i sammenheng med det kommunale folkehelsearbeidet: Fritidsklubber og ungdomshus skal være inkluderende møteplasser som aktivt bruker medvirkning til å øke unges trivsel og opplevelse av mestring og tilhørighet.

Gjennom Ungdomsledelse ønsker vi å styrke ungdomsarbeideren som tilrettelegger for gode medvirkningsprosesser med barn og unge. I Ungdomsledelse er ungdomsarbeideren tilrettelegger for ungdomsinitiativ, den som skaper trygge rammer for medvirkning. Ungdommen er initiativtaker og medvirker, med trygge rammer til å teste og utvikle egenskaper, ferdigheter og kompetanser.

Ungdomsledelse har fokus på både formell og ikke-formell kompetanse. I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr vi en videreutdanning i fritidspedagogisk ungdomsledelse, som gir studiepoeng. Samtidig tilbyr Ungdom og Fritid kurs i medvirkningsmetodikk for ungdomsarbeidere i alle fylker. Alle delene kan tas uavhengig av hverandre.

Kurs Ungdomsledelse
Medvirkningsarbeid med ungdom. Kurset tilbys som en dagssamling i alle fylker hvert skoleår. Se kalender for oversikt over kurs i kommende periode. Kurset kan også bestilles.

Fordypningskurs Ungdomsledelse
Tredagers samling for deg som ønsker å starte opp ungdomsgrupper og andre medvirkningsprosjekter lokalt. Kurset har et praktisk fokus og gir sertifisering i Ungdom og Fritids medvirkningsmetodikk.  

Fritidspedagogisk Ungdomsledelse
Fritidspedagogisk Ungdomsledelse er en videreutdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Studiet gir 15 studiepoeng og vil i første omgang tilbys høsten 2021.

21.09.2021